Kontakt
Lyssna

Fagerhults förskola

Fagerhults förskola har sex avdelningar. Avdelningarnas namn är Haren 3-5 år, Igelkotten 3-5 år, Myran 1-3 år, Älgen 2-5 år, Ekorren 2-4 år och Ugglan 2-3 år..

Vi har promenadavstånd till härliga naturområden, skogen och idrottshallen. Vår gård ger barnen möjlighet till inspirerande och fantasifull lek tillsammans med andra kamrater.

Vi vill att alla ska vara välkomna precis som de är, olikheten berikar. Varje barn ska ges förutsättningar att utifrån egna uppfattningar göra val i sin vardag. Pedagogernas förhållningssätt och den pedagogiska miljön ska inspirera till nya lekar och öppna upp för samspel mellan barnen. Vi har en restaurang, med egen kock, och där barnen äter alla sina måltider.

Barnen ska ges inflytande över sin dag och vara medvetna om att de är personer som kan. Lärandet ska baseras på samspel mellan barn och vuxen samt att barn lär tillsammans med varandra.

Vi dokumenterar och synliggör barns lärande med vårt digitala verktyg på Pluttra. Här får barnen och ni som vårdnadshavare följa barnens lärande under hela förskoletiden.

Kontakt

Maria Emanuelsson, rektor
031-724 85 80
maria.emanuelsson@harryda.se

Fagerhults förskola
Pulkavägen 2
438 54 Hindås