Lyssna

Fagerhults förskola

Fagerhults förskola har fem avdelningar: Ugglan 3-5 år, Ekorren 3-5 år, Haren3-4 år, Myran 1-3 år och Igelkotten 1-2 år.

Vår vision och värdegrund är att både barn och vuxna ska ges förutsättningar för en god självkänsla och självförtroende genom att vi tillsammans ser och lyfter varandras positiva egenskaper. Varje barn ges möjlighet att pröva och försöka på egen hand utefter sin egen förmåga. Vi skapar förutsättningar för en innehållsrik och varierad dag på förskolan genom samtal, lärmiljöer, möten där vi lär i samspel med varandra.

Vi tar tillvara på barnens intresse och skapar stimulerande, utmanande och utvecklande miljöer. Vi har två "torg" Lunden och Lyckan som alla avdelningar har tillgång till och som är uppbyggda för att skapa möjlighet till inspirerande möten, lek, lärande och utveckling.

Vi har en restaurang där vår egna kock lagar maten. Här serveras det frukost, lunch och mellanmål.

Barnens lärande och utveckling dokumenteras och synliggörs via digital dokumnetation.

Vi har naturen runt knuten och nära till lekplatser, idrottshallen och möjlighet till utforskande promenader i vårt närområde. På gården får barnen möjlighet att träffa barn och pedagoger från andra avdelningar för att skapa nya kontakter och en vi känsla på förskolan. Gården ger barnen möjligheter till utforskande, motoriska utmaningar samt till inspirerande lek och aktiviteter.

Kontakt

Maria Emanuelsson, rektor
031-724 85 80
maria.emanuelsson@harryda.se

Fagerhults förskola
Pulkavägen 2
438 54 Hindås