Lyssna

Eskilsbys kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Eskilsby förskolas utvecklingsarbete kring prioriterade mål.

Förskolan ligger under Härrydaskolan och Eskilsby skola och förskolas rektorsområde. Förskolan har en förskoleavdelning med 20 barn. Under läsåret 17/18 har förskolans utvecklingsmål varit följande:

Värdegrundsmål - allas lika värde.

  • Låta våra barn vara olika och unika. Vara den man är. Låta barnen lyckas.

Lärandemål - Teknik.

  • Att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med olika tekniker, material och redskap.

Hållbar utveckling - Stad och samhälle.

  • Hur bor vi här? Hur bor man i stan? Hur bodde man förr? Hur bor man i andra länder?