Lyssna

Eskilsby förskola

Eskilsby förskola, skola och fritidshem ligger i Eskilsby samhälle med närhet till både Landvetter och Mölnlycke. Här går 40 barn och elever från förskola till år 2.

Eskilsby förskola, skola och fritidshem ligger i en inspirerande och idyllisk miljö med skog, gröna kullar och hästhagar. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan verksamheten och hemmet för att barn och elever ska känna sig trygga och känna glädje för att utvecklas, lära och bli bemötta utifrån den de är.

Förskolan, skolan och fritidshemmet har ett nära samarbete sinsemellan och genomför gemensamma aktiviteter och teman. Detta skapar goda förutsättningar för en helhetssyn på barnets lärande och kunskapsutveckling samt trygghet både med vuxna och kamrater.

För att skapa delaktighet i planering av verksamhet och miljö har vi klassråd och gemensamma stormöten mellan förskola och skola där barnen är delaktiga.

Kontakt

Hans Svensson, rektor 
031-724 70 51 hans.svensson@harryda.se

Eskilsby förskola
Hästelidsvägen 1
438 93 Landvetter