Lyssna

Djupedals förskola

Välkomna till Djupedals förskola! Djupedals förskola ligger i Mölnlycke, nära naturen med en egen liten skog inom förskolans område. Förskolan har sex avdelningar fördelade i ett hus byggt i vinkel. Avdelningarna Gul, Orange och Grön samverkar i en vinge. I den andra vingen samverkar avdelningarna Blå, Lila och Röd. I varje vinge finns en yngre- och två äldrebarnsavdelningar. Vår gård och våra gemensamma ateljéer är mötesplatser för barnen i olika åldrar.

Vi är en förskola i ständig utveckling som inspiereras av Reggio Emilias filosofi. Den grundläggande tanken är att alla barn föds kompetenta. Filosofin utgår från det enskilda barnet, dess tankar och värld. Många kallar Reggio Emilias filosofi för ”lyssnandets pedagogik”, det betyder att pedagogerna lyssnar till barnets frågor, föreställningar och lösningar.

Vi har även en systerförskola som är Barrskogens förskola och gemensamt bildar vi Barrdalens enhet. Vår förskola ska vara en plats där både barn och vuxna känner glädje, trygghet och delaktighet. Vi värnar om det goda mötet mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare. Våra styrdokument och barnens nyfikenhet och intresse ligger till grund för vår utbildning och undervisning. Pedagoger och barn upptäcker och utforskar sin omvärld tillsammans i projektarbeten via ett projekterande förhållningssätt.

Rötter och vingar, vår helhetsidé

Vi arbetar utifrån vår helhetsidé ”rötter och vingar” som vägleder oss i vårt uppdrag. Rötterna står för demokratiska värden, kompetens, trygghet och självkänsla. Vingarna står för nyfikenhet, kreativitet och mod att lära sig nytt. Alla som arbetar inom utbildning i Härryda kommun ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld. Rötter och Vingar är vår helhetsidé för att ge våra unga en hållbar framtid. Alla barn och unga ska lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, kreativa och inspirera till nyfikenhet. Lärandet ska präglas av samarbete, delaktighet och inflytande för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt och med många uttrycksmedel.

Systematisk kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete grundar sig i att vi följer upp, analyserar och planerar verksamheten för att uppfylla nationella mål samt vår helhetsidé ”Rötter och vingar”. Vår infrastruktur bygger på att vi har en tydlig arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. Vårt system bygger på att alla pedagoger ska känna delaktighet, engagemang och ansvar för förbättringsarbetet i vår enhet. ”Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas(Skolverket, Systematiskt kvalitetsarbete-för skolväsendet 2015).

Kontakt

Andrea Skoglund, rektor
031-724 62 20
andrea.skoglund@harryda.se

Djupedals förskola
Rullstensvägen 3
435 41 Mölnlycke