Lyssna

Kommunala förskolor

Förskola

Det finns ett trettiotal förskolor i kommunen. Förskolorna är olika stora och antalet avdelningar varierar mellan 1-7 avdelningar. Åldersindelningen på förskolornas avdelningar kan variera. Vissa förskolor har åldersindelade grupper, medan andra har åldersblandade avdelningar med barn 1-5 år.

Allmän förskola

Barn som inte har plats i förskola eller familjedaghem ska erbjudas plats 15 timmar per vecka från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Platsen är frivillig och avgiftsfri.

Kommunala förskolor

Kartan innehåller alla kommunala förskolor i Härryda kommun. Rubrikerna i kartan är länkade till respektive förskolas webbplats.

Kontakt

Mikaela Silke, administratör
031-724 62 02
mikaela.silke@harryda.se

Nathalie Backlund, administratör
031-724 62 08
nathalie.backlund@harryda.se

Therese Isacson, administratör
031-724 62 04
therese.isacson@harryda.se

Niina Supperi, planeringsledare
niina.supperi@harryda.se

Marie Fremle, verksamhetschef
marie.fremle@harryda.se