Lyssna

Det enskilda familjedaghemmet

Ditt barn möts på morgonen av din dagbarnvårdare och de följs sedan åt under hela dagen, det är även hon som lämnar vid dagens slut och då kan hon berätta allt som hänt och vad ditt barn varit med om under dagen. Ditt barn vistas i en liten barngrupp i hemmiljö, barnens åldrar varierar mellan 1-5 år vilket skapar syskonkänsla. Gruppen är liten vilket innebär mindre infektionsrisk än i en större grupp.

Vi arbetar på ett flexibelt sätt och har möjlighet att anpassa verksamheten efter barngruppen och deras behov. Barnen deltar på ett naturligt sätt i hemmets vardagssysslor när de själva vill. De är med och lagar mat, hjälper till med dukning och äter sedan näringsrik och hemlagad mat tillsammans under trevlig samvaro.

I dessa stunder väver vi in matte med barnen genom att räkna t.ex. glas,
bestick och antal barn som ska äta. Vi strävar efter att få barnen miljömedvetna bl.a. genom kompostering och källsortering.

Några dagar i veckan träffas alla familjedaghem och har
gruppverksamhet inne eller ute, på så sätt lär barnen känna de andra
dagbarnvårdarna och deras dagbarn. Detta innebär att ví har ett väl fungerande vikariesystem vid sjukdom eller ledighet, så du kan alltid känna trygghet i att du har barnomsorg hos någon som ditt barn känner.

Vi rör oss även ofta ute i samhället då barnen får en naturlig
träning i trafiken när vi t.ex. besöker biblioteket, affären, lekplatser mm.,
vilket gör att barnen känner sig trygga i vår närmiljö och får ett stort
socialt nätverk.

För våra 5-åringar har vi samarbete med skolan för att göra
övergången till förskoleklassen så trygg som möjligt, detta kallar vi för
"Röda tråden".

Föräldrasamverkan

 • Daglig kontakt vid lämning och hämtning.
 • Föräldramöte på hösten.
 • Utvecklingssamtal.
 • Under året ges föräldrarna möjlighet att delta i olika sammanhang såsom tomtevandring,skräpplockardagen och familjedaghemmens dag.
 • Brukarråd.

Traditioner och aktiviteter under året

 • Heldagar i skogen.
 • Heldagar i gympahallen under skolloven.
 • Tomtevandring.
 • Skräpplockardagen.
 • Familjedaghemmens dag.
 • Vi tar tillvara på våra årstider och gör aktiviteter därefter, såsom pulka och skridskoåkning, håva grodyngel, svamp och bärplockning.

Kontakt

Relaterad information