Lyssna

Det enskilda familjedaghemmet

Välkommen att titta in i våra familjedaghem.

Daglig utevistelse

I vår verksamhet som utgår från vardagliga aktiviteter, lägger vi stor vikt vid utevistelse i alla dess former. Varje dagbarnvårdare erbjuder sin barngrupp utevistelse, det kan vara lek i den egna trädgården, lek i skogen, promenad, besök i affären eller på biblioteket. Promenad tillsammans med en annan dagbarnvårdare och hennes barngrupp..

I naturen

Naturen erbjuder en mycket varierad miljö, där varje barn efter egen förmåga kan anta fysiska utmaningar och utvecklas i sin egen takt. I naturen kan barnet använda och utveckla sin fantasi och kreativitet med hjälp av allt material som kan förvandlas till vad de behöver för sin lek. Skogen ger mycket inspiration till lärande och motorisk utveckling. Detta gör naturen till världens bästa "lekplats". Vi har en egen plats i skogen dit vi kan gå när vi vill. Där kan vi erbjuda barnen en lustfylld "lekplats" Där finns gungor, balansrep mellan träden och härliga stora stenar att leka på. Det finns en egen grillplats och stockar att sitta på.