Lyssna

Kommunala familjedaghem

I familjedaghemmets lilla grupp med barn i olika åldrar finns tid och möjlighet för den enskilda dagbarnvårdaren att möta varje barn utifrån individuella förmågor, såväl i den bekanta och stimulerande hemmiljön som i gruppverksamheten inne och ute tillsammans med kollegor och andra barn.

Varje dagbarnvårdare ansvarar för ”sina” placerade barn och sin dagliga verksamhet. Barngrupperna är små och det finns stort utrymme till ett sociokulturellt lärande och för den enskilda dagbarnvårdaren finns det tid och möjlighet att möta varje barn utifrån dess individuella förmåga och perspektiv. Dessutom har barnen stor möjlighet till inflytande i sin vardag, då även deras intressen kan tas tillvara i verksamheten.

Leken har en central roll inom familjedaghem. Barnen lär för livet, genom leken, då de bearbetar färdigheter, upptäcker och upplever.

En stor del av familjedaghemmens verksamhet är förlagd utomhus och ofta i skogsmiljö. Ute möter barnen ofta gruppens alla barn och vuxna. Dessa möten sker också i den gemensamma grupplokalen. Alla dagbarnvårdare samverkar i gruppens vikariesystem som är väl förankrat hos vårdnadshavarna.

Familjedaghemmens verksamhet bedrivs i nära samarbete med vårdnadshavarna. Dels genom den dagliga kontakten, dels genom föräldramöten, brukarråd och andra sammankomster där föräldrarna bjuds in.

Familjedaghemmen i Mölnlycke

Furuhälls familjedaghem
Skogens familjedaghem

Familjedaghemmen Landvetter

Landvetter familjedaghem

Familjedaghem i Hindås och Rävlanda

Hindås familjedaghem
Rävlanda familjedaghem