Lyssna

Digitalisering och IKT i förskolan

IKT står för Informations- och kommunikationsteknik. Den kommunala förskolan i Härryda kommun satsar på IKT och digitalisering för att utveckla det pedagogiska arbetet med barnen.

IKT som stöd för lärande

I förskolan använder vi digitala verktyg för att synliggöra barnens lärande och utveckling och ge dem en förståelse för hur teknik kan användas i vardagen. Med projektorer, Ipads och datorer vill vi stimulera barnen till fler uttrycksformer och utforma ett bra förhållningssätt till tekniken.

Förskolan har även tillgång till Tellus, kommunens resurscenter för teknik, matematik och naturvetenskap. Dit kan barnen komma tillsammans med pedagoger för att uppleva, utforska och prova på bland annat programmering.

För att driva IKT-utvecklingen framåt finns en verksamhetsutvecklare i kommunen som arbetar med kommunala förskolor, familjedaghem och familjecentraler. Vill du veta mer om IKT-arbetet i kommunens förskolor och familjedaghem är du välkommen att kontakta vår verksamhetsutvecklare Susan Lindvall, se kontaktuppgifter i högerspalten.