Lyssna

Digitalisering och IKT i förskolan

IKT står för Informations- och kommunikationsteknik. Den kommunala förskolan i Härryda kommun satsar på IKT och digitalisering för att utveckla det pedagogiska arbetet med barnen.

IKT som stöd för lärande

I förskolan använder vi digitala verktyg för att synliggöra barnens lärande och utveckling och ge dem en förståelse för hur teknik kan användas i vardagen. Med projektorer, Ipads och datorer vill vi stimulera barnen till fler uttrycksformer och utforma ett bra förhållningssätt till tekniken.

För att driva IKT-utvecklingen framåt finns en verksamhetsutvecklare i kommunen som arbetar med kommunala förskolor, familjedaghem och familjecentraler.