Kontakt
Lyssna

Avgifter och regler

Maxtaxa

Härryda kommun använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i barnomsorgsavgift.

Avgiften beräknas i procent beroende på hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp och antalet placerade barn. Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Från 1 januari 2019 är maxbeloppet 47 490 kr. Avgiften betalas innevarande månad och betalas under 12 månader. Yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Avdrag för allmän förskola justeras
Barn har enligt skollagen rätt till allmän förskola om 525 timmar per år från och med höstterminen det år de fyller tre.

TAXA 1. Förskoleverksamheten 1-2 år (förskola/familjedaghem)
Barn nr 1: 3% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 425 kr/ mån
Barn nr 2: 2% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 950 kr/mån
Barn nr 3: 1% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 475 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift

TAXA 2. Förskoleverksamheten 3-5 år (förskola/familjedaghem)
Gäller från och med hösterminen det år barnet fyller 3 år.
Barn nr 1: 3% av hushållets inkomst reducerad med 26,5 % - dock högst 1047 kr/mån
Barn nr 2: 2% av hushållets inkomst reducerad med 26,5 % - dock högst 698 kr/mån
Barn nr 3: 1% av hushållets inkomst reducerad med 26,5 % - dock högst 349 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift

TAXA 3. Skolbarnomsorgen 6-9 år (fritidshem)
Barn nr 1: 2% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 950 kr/mån
Barn nr 2: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 475 kr/mån
Barn nr 3: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 475 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift


 
Aktuellt schema och inkomstredovisning är underlaget till rätt avgift.
Här kan du ändra uppgifter om schema eller inkomstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mikaela Silke, administratör
031-724 62 02
mikaela.silke@harryda.se

Nathalie Backlund, administratör
031-724 62 08
nathalie.backlund@harryda.se

Therese Isacson, administratör
031-724 62 04
therese.isacson@harryda.se

Niina Supperi, planeringsledare
niina.supperi@harryda.se

utbildning@harryda.se