Lyssna

Avgifter och regler

Maxtaxa

Härryda kommun använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i barnomsorgsavgift.

Avgiften beräknas i procent beroende på hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp och antalet placerade barn. Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Från 1 januari 2020 är maxbeloppet 49.280  kr. Avgiften betalas innevarande månad och betalas under 12 månader. Yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Allmän förskola
Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola under 525 timmar om året. Detta motsvarar 15 timmar i veckan under skolans terminstider, med undantag för skolloven.

TAXA 1. Barn 1-2 år (förskola/familjedaghem)

Barn nr 1: 3% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1478 kr/ mån
Barn nr 2: 2% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 986 kr/mån
Barn nr 3: 1% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 493 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift

TAXA 2. Barn 3-5 år, omsorg mer än 15 tim/v (förskola/familjedaghem)
Reducerad taxa gäller från och med hösterminen det år barnet fyller 3 år. Reduktionen motsvarar de 525 avgiftsfria timmar som ingår i den allmänna förskolan.

Barn nr 1: 3% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 1230 kr/mån
Barn nr 2: 2% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 820 kr/mån
Barn nr 3: 1% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 410 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift

TAXA 3. Barn 3-5 år, omsorg 15 tim/v på skollov (lovtaxa) Ny taxa from 1 augusti 2020 (förskola/familjedaghem)
Gäller från och med hösterminen det år barnet fyller 3 år. Taxan delas in i två terminsavgifter och dess avgift delas upp och debiteras månadsvis likt övriga avgifter. Man förbinde sig för en termin åt gången och byte av taxekategori kan ske inför varje ny termin.

Barn nr 1: Terminsavgift motsvarande max 1845 kr/termin, vilket innebär max 308 kr/mån
Barn nr 2: Terminsavgift motsvarande max 1230 kr/termin, vilket innebär max 205 kr/mån
Barn nr 3: Terminsavgift motsvarande max 615 kr/termin, vilket innebär max 103 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift

TAXA för fritidshem 6-9 år

Barn nr 1: 2% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 986 kr/mån
Barn nr 2: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 493 kr/mån
Barn nr 3: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 493 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift

 
Aktuellt schema och inkomstredovisning är underlaget till rätt avgift.
Här kan du ändra uppgifter om schema eller inkomstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster