Ansök eller säg upp plats

Ditt barn kan tidigast börja förskola eller familjedaghem vid ett års ålder. Ansök senast fyra månader innan det datum du har behov av plats.

Ansök om plats

Kommunen har som uppdrag att erbjuda en plats inom fyra månader från den dagen då du har ansökt om plats. Gör gärna din ansökan i god tid, men vi börjar räkna kötiden tidigast 180 dagar innan önskad placeringsstart.

För att ha rätt till en plats ska barnet vara folkbokfört i kommunen. Barnet ska vara minst 12 månader och föräldrarna ska arbeta, studera, vara föräldraledig för syskon eller arbetslös. Det är också möjligt att söka plats för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling.

Servicegaranti förskolplats Öppnas i nytt fönster.

Placering

I första hand tittar vi på om det finns plats på ditt förstahandsval av förskola eller familjedaghem. Om det inte finns möjlighet att ge ditt barn plats på den förskola/familjedaghem som du önskat i första hand så tittar vi på om det finns lediga platser på dina övriga val.

Om det inte finns möjlighet att ge ditt barn plats på något av dina övriga val så kommer du få ett erbjudande om plats på närmaste förskola med lediga platser.

Om ditt barn inte får plats på förstahandsvalet så kan barnet stå kvar i kö. Barnet kan då få en plats på förstahandsvalet tidigast nästkommande hösttermin.

Placeringsföreskrifter Pdf, 124.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Säg upp plats

Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte. Tänk på att om du har delad avgift måste båda vårdnadshavarna säga upp platsen.