Till innehållet

Ansök om eller säg upp en plats

Om du vill att ditt barn ska börja på en av kommunens förskolor eller familjedaghem måste du först ansöka om en plats. På den här sidan beskriver vi hur du gör. Du får också information om hur du säger upp en plats.

barnen leker på gården

Ditt barn har rätt till ett visst antal timmar

När ditt barn har fyllt ett år kan hen börja på en förskola eller ett familjedaghem. Barnet får vara på en kommunal förskola eller familjedaghem i ett visst antal timmar per vecka. Hur många timmar det gäller beror på vad barnets vårdnadshavare arbetar med, om de studerar eller om något särskilt i familjens situation gör att barnet behöver omsorg. Då görs en individuell prövning.

Så här många timmar får barnet vara på kommunens förskolor och familjedaghem:

  • Barn som har en vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till så många timmar som arbetet eller studierna kräver. Vårdnadshavare som jobbar olika timmar från vecka till vecka kan justera timmarna på förskolan efter behov.
  • Barn som har en vårdnadshavare som är arbetssökande har rätt till 20 timmar i veckan.
  • Barn som har en vårdnadshavare som är föräldraledig med ett annat barn har rätt till 15 timmar i veckan.
  • Barn som har en vårdnadshavare som är sjukskriven får vara lika mycket på förskolan eller familjedaghemmet som innan vårdnadshavaren blev sjukskriven.
  • Barn som har en vårdnadshavare med graviditetspenning får vara lika mycket på förskolan eller familjedaghemmet som innan vårdnadshavaren fick rätt till graviditetspenning.

Om barnet har två vårdnadshavare med olika sysselsättning har barnet rätt till det lägsta antalet timmar som vårdnadshavarna behöver. Det innebär till exempel att om en vårdnadshavare är arbetssökande och den andra är föräldraledig med ett annat barn har barnet rätt till 15 timmar omsorg i veckan.

Kommunen ska också erbjuda ditt barn att gå på förskola om hen behöver gå på förskola för att få extra stöd i sin utveckling, på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Detta gäller oavsett vad vårdnadshavaren/vårdnadshavarna har för sysselsättning. Kommunen gör en bedömning för varje enskilt fall.

Avgiftsfri förskola när barnet fyller tre år

Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år har barnet rätt till så kallad allmän förskola. Allmän förskola innebär att barnet får vara på förskolan under 525 timmar om året, utan att betala någon avgift. 525 timmar om året motsvarar 15 timmar i veckan de veckor som förskolan har öppet, förutom under skollov. Barnet har rätt till allmän förskola oavsett vilken sysselsättning vårdnadshavaren/vårdnadshavarna har. Om man vill kan barnet gå på förskolan mer än 525 timmar, men då måste man betala avgiften enligt taxa 2.
Avgifter för barnomsorg

Då är det dags att ansöka om en plats

Ditt barn kan börja på en förskola eller ett familjedaghem när hen är ett år eller äldre. Barnet kan börja när som helst på året, men först måste du ansöka om en plats. Då ställer ni er i en kö. Det är därför bra att ansöka i god tid, eftersom kön kan vara lång.

Du kan ansöka när som helst efter att barnet har fötts. Vi rekommenderar att du ansöker senast sex månader innan datumet då du vill att ditt barn ska börja. Vi börjar nämligen räkna antalet dagar som ni har stått i kö när det är 180 dagar (ungefär sex månader) kvar till datumet då du vill att ditt barn ska börja.

Oavsett när du ansöker ska kommunen erbjuda barnet att börja på en förskola eller ett familjedaghem inom fyra månader. Det gäller barn som är folkbokförda i kommunen eller ska flytta hit. Ju längre barnet har stått i kö, desto större är chanserna att hen får en plats på just den förskola som du helst vill att hen ska börja på.

Ansök med vår e-tjänst

För att ansöka om en plats använder du vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du sedan tacka ja eller nej när du blir erbjuden en plats.

Du får önska var barnet ska få en plats

När du ansöker kan du välja tre förskolor eller familjedaghem som du helst vill att barnet ska få en plats på. Vi försöker se till att ditt barn får börja på ditt förstahandsval av förskola eller familjedaghem. Men kanske finns det inte lediga platser på dina tre val. I så fall erbjuder vi barnet en plats på er närmaste förskola som har lediga platser.

Ditt barn kan stå kvar i kö till ditt förstahandsval oavsett om du tackar ja eller nej till en plats på en annan förskola eller familjedaghem. Om du tackar ja till en annan plats kan ditt barn inte byta till ditt förstahandsval förrän i början av nästa hösttermin, om det finns lediga platser.

Kommunen erbjuder en plats inom fyra månader

Kommunen ska erbjuda er en plats som barnet kan börja på inom fyra månader. Barnet kan också få börja vid ett senare datum om du ber om det när du ansöker. När barnet har fått en plats kan du inte ändra startdatumet.

Du får veta vilken förskola eller familjedaghem som ditt barn får en plats på senast en månad före startdatumet. Du får beskedet på mejl. Då har du fem dagar på dig att tacka ja eller nej.

Om ditt barn bedöms ha ett särskilt behov av stöd i sin utveckling, på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl, ska kommunen erbjuda en plats skyndsamt.

Så här säger du upp en plats

Om ditt barn har en plats som ni inte vill behålla ska du säga upp platsen med hjälp av vår e-tjänst. Om två vårdnadshavare delar avgiften måste båda vårdnadshavarna säga upp platsen. Du fortsätter betala avgiften i 30 dagar efter att du sagt upp platsen. Tänk därför på att säga upp platsen i god tid. Om du säger upp platsen tidigare än 30 dagar innan barnet ska sluta behöver du bara betala till datumet då barnet slutar.

För att säga upp platsen använder du samma e-tjänst som när du ansökte. Gå in på Mina placeringar och klicka på Säg upp plats.

Om barnet ska byta till en annan kommunal förskola eller familjedaghem i Härryda kommun behöver du inte säga upp platsen. Då finns det heller ingen uppsägningstid.

Du behöver inte säga upp förskoleplatsen när barnet ska börja skolan. Om barnet går på en kommunal förskola eller familjedaghem övergår förskoleplatsen automatiskt till en fritidsplats.

Om du vill läsa mer

Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet Pdf, 124.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Omsorg på obekväm tid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger har möjlighet att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid, klockan 18:30-06:00. För att få omsorg på obekväm arbetstid krävs att du har ett stadigvarande behov av omsorg under obekväma tider och att omsorgen inte kan ordnas på annat sätt.

Rätten till omsorg på obekväm tid sker utifrån individuell prövning till barn mellan 1-13 år. Vårdnadshavarnas förläggning av arbetstid ska styrkas med arbetsgivarintyg och schema samt att det framgår om det finns möjlighet till andra arbetstider.

Barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas som längst för ett år i taget. Vid ny ansökan eller ändrade förhållanden ska du inkomma med nya arbetsgivarintyg och schema.

Om du beviljas omsorg på obekväm tid kontaktas du av enhetschef för en planering av utförandeform, startdatum och introduktion.

Vanliga frågor och svar

Ja, vi bjuder in till besök på våra förskolor och familjedaghem två gånger om året. Där kan du träffa pedagogerna och rektorn och titta runt i verksamhetens lokaler.

Eventuellt kan du boka ett besök vid ett annat tillfälle. Fråga rektorn för den verksamhet som du är intresserad av.

Alla barn som ansöker till en förskola eller familjedaghem placeras i en kö. Ju tidigare man ställer sig i kön, desto bättre kötid får man (som mest 180 dagar). Men det är inte bara kötiden som räknas. En del barn har förtur, eftersom de uppfyller vissa krav.

Barn som är folkbokförda i Härryda kommun har förtur till platserna på kommunens förskolor och familjedaghem. Barn har också förtur om de ska flytta till Härryda kommun och kommer att vara folkbokförda i kommunen när de ska börja på förskolan eller familjedaghemmet.

Det finns också något som kallas syskonförtur. Det innebär att om ett av dina barn går på en förskola har barnets syskon förtur till en plats på samma förskola.
Om två barn har samma kötid och ingen av dem har förtur är det åldern som avgör. Äldre barn går då före yngre barn.

Varje augusti har ditt barn förtur över andra köande barn om hen ska byta till ditt förstahandsval. Undantaget är barn som har ett syskon på förskolan eller familjedaghemmet – de har förtur före ditt barn.

Det går tyvärr inte att säga, eftersom kön förändras från dag till dag. Eftersom vissa barn har förtur har inget barn en statisk placering i kön.

Det beror på om platsen är på ditt förstahandsval eller en annan förskola eller familjedaghem.

Om du tackar nej till ditt förstahandsval så avslutar vi din ansökan. Det innebär att du måste göra en ny ansökan om ditt barn senare behöver en plats på en förskola eller ett familjedaghem.

Om du tackar nej till en plats som inte är förstahandsvalet kan du välja att stå kvar i kö till förstahandsvalet. Då erbjuder vi barnet en plats på någon förskola (eller familjedaghem, om ni har sökt det och det finns lediga platser) inom fyra månader.

Ja, om det finns en ledig plats. Ditt barn har förtur till en plats om barnet har ett syskon som redan går på förskolan eller familjedaghemmet. Det kallas syskonförtur.

Ja.

Om ditt barn går på en kommunal förskola eller familjedaghem kan ni byta till en annan kommunal förskola eller familjedaghem i början av nästa hösttermin. För att barnet ska kunna byta förskola eller familjedaghem måste du göra en ny ansökan. Det måste också finnas lediga platser på förskolan du vill byta till.

Om barnet flyttar till en annan ort i kommunen får barnet byta förskola eller familjedaghem så fort det finns en ledig plats på en förskola eller familjedaghem på den nya orten. Tänk på att du även då måste göra en ny ansökan.

Om du vill byta från en fristående verksamhet till en kommunal ansöker du om en plats med hjälp av vår e-tjänst. Barnet får börja så fort det finns en ledig plats, när som helst under terminen. Om du vill byta till en fristående verksamhet ansöker du hos dem.

Barnet måste vara folkbokfört i kommunen senast det datumet då barnet ska börja på förskolan. Det innebär att du kan ansöka om en plats i förskola eller familjedaghem så snart du vet att barnet kommer att vara folkbokfört i kommunen när det är dags att börja på förskolan eller familjedaghemmet.

Det beror på om det finns lediga platser. Därför är det viktigt att du även ansöker om en plats i kommunen som barnet är folkbokfört i.

Barn som är folkbokförda i Bollebygds kommun kan inte få en plats på en förskola eller ett familjedaghem i Härryda kommun. Det beror på att Härryda kommun inte har något avtal med dem.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-15