Lyssna

Förskola och familjedaghem

sf

I Härryda kommun finns kommunala förskolor i samtliga geografiska områden. Familjedaghem, tidigare benämning dagmamma, finns i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda. I kommunen finns även fristående förskoleverksamhet som drivs i privat eller kooperativ regi med ekonomiskt stöd från kommunen. Se karta längst ner på sidan.

Rötter och vingar för en hållbar framtid

Alla som arbetar inom utbildning i Härryda kommun ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld. Rötter och Vingar är vår helhetsidé för att ge våra unga en hållbar framtid.
Rötter och vingar- Vår helhetsidé för en hållbar framtid

Styrdokument

Härryda kommuns förskolor styrs både av nationella och kommunala mål. Målen ska genomsyra all verksamhet, från planering till uppföljning. De nationella målen uttrycks i läroplanen och de kommunala målen utgår från Härryda kommuns politiska inriktningsmål.

Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående förskolans huvudman (ägare) och rektor har huvudansvar för den dagliga verksamheten. Du kan läsa mer om förskolans mål, resultat och kvalitetsarbete på Kvalitet och utveckling.

Kommunala förskolor och pedagogisk omsorg samt fristående förskolor

Kontakt

Mikaela Silke, administratör
031-724 62 02
mikaela.silke@harryda.se

Nathalie Backlund, administratör
031-724 62 08

Therese Isacson, administratör
031-724 62 04
therese.isacson@harryda.se

Niina Supperi, planeringsledare
niina.supperi@harryda.se

Marie Fremle, verksamhetschef
marie.fremle@harryda.se

Klagomål

Om du har klagomål som gäller förskola eller familjedaghem vänder du dig till Klagomålshanteringen