Kontakt
Lyssna

Plats och placering - vanliga frågor och svar

Här finns frågor och svar för dig som har barn placerat i kommunal förskola eller i familjedaghem. Vad som gäller om du  till exempel är föräldraledig, blir arbetslös eller det år som barnet blir tre år.

Viktigt med aktuellt schema

Det är viktigt att det alltid finns ett aktuellt schema registrerat på barnens tider, dels för att förskolorna och familjedaghemmen bemannar sin verksamhet utifrån barnens tider men också för att avgiften för dig med barn 3-5 år ska bli korrekt. I vissa fall behövs upplysningar som har betydelse för platsen även på inkomstredovisningen.

Hur mycket tid har jag rätt till

För dig som arbetar eller studerar gäller att ditt barn har rätt till förskola utifrån den tid du behöver för arbete eller studier, inklusive restid. Barn till föräldralediga och arbetssökande har också rätt till plats under viss tid, se svar på frågor nedan.

Blanketter

Vanliga frågor och svar

Hur gör jag när barnets tider ska ändras?

Du ska alltid anmäla förändring av schema i Tempus.
Tempuslänk till annan webbplats

Hur gör jag när jag blir arbetslös?

Om du blir arbetslös kan du behålla platsen upp till 20 timmar per vecka. Du ska anmäla ändrat schema och eventuell ändring av hushållets inkomst. Länkar till schema och inkomstredovisning finns överst på sidan. Då förälder eller vårdnadshavare återgår till arbete eller studier står platsen till förfogande utifrån det aktuella omsorgsbehovet.

Hur påverkas mitt barns tider om jag är sjukskriven eller har havandeskapspenning?

Under tiden du är sjukskriven eller har havandeskapspenning får ditt barn vistas sina ordinarie tider. Men om barnet har vistelsetid före 06.30 eller efter 18.00 vädjar vi om kortare dagar.

Hur gör jag när mitt barn får småsyskon och jag ska vara föräldraledig?

Plats erbjuds upp till 15 timmar per vecka. Du ska anmäla ändrat schema och eventuell ändring av hushållets inkomst. Länkar till  schema och inkomstredovisning finns överst på sidan. Du kan om du vill behålla innevarande schema som längst i 30 dagar efter syskons födelse.

Är platsen avgiftsfri när jag lämnar mitt barn 15 timmar/vecka?

Ja, om ditt barn är 3-5 år är det gratis från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år, då barnet omfattas av allmän förskola.
Nej, om ditt barn är 1-2 år då betalar du som vanligt efter hushållets bruttoinkomst.

Kan jag studera under min föräldraledighet?

Ja, det kan du men platsen upphör som begränsad föräldraledighetsplats (15 timmar/vecka) och övergår till en vanlig plats eftersom du nu studerar. Den nya vistelsetiden för ditt barn blir den tiden du behöver för att studera och kan inte kombineras med 15 timmar per vecka. Du ska anmäla eventuellt ändrat schema samt intyga att du studerar genom att göra en ny inkomstredovisning. Länkar till schema och inkomstredovisning finns överst på sidan.   

Hur gör jag när jag ska återgå i arbete/studier efter föräldraledighet/arbetslöshet?

Du ska anmäla förändringen till förskola/familjedaghem och även ändra schema och eventuell ändring av hushållets inkomst. Länkar till schema och inkomstredovisning finns överst på sidan.  

Vem vänder jag mig till om jag har ett barn med särskilda behov?

Om ditt barn redan går i verksamheten ska du prata med förskolechefen. Om ditt barn ännu inte är placerat, ska du ta kontakt med en placeringsadministratör. Kontaktuppgifter finns överst på denna sida.
Mer information om särskilt stöd öppnas i nytt fönster  

Kan jag byta förskola/familjedaghem?

Ja, men då behöver du göra en ny ansökan.

Kan jag ha en plats som jag betalar för men inte använder?

Nej, man har inte rätt till en plats som man inte använder eller behöver.
Undantag gäller om ditt barn är sjukt en längre tid.

Kan jag vistas utomlands en längre tid och få behålla min plats?

Nej, eftersom du inte använder din plats får du inte behålla den. Kom ihåg att uppsägningstiden är 30 dagar.
Uppsägning av platslänk till annan webbplats

Är det sommarstängt på familjedaghemmet/förskolan?

Ja, varje verksamhet informerar om vilka stängningsveckor som gäller. Sommaröppen verksamhet anordnas i kommunen.
Stängningsdagar

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller ej.
Uppsägning av platslänk till annan webbplats

Hur lång är uppsägningstiden om man byter plats inom kommunal verksamhet?

Vid byte inom Härryda kommuns förskola/familjedaghem finns ingen uppsägningstid. Platsen behöver inte sägas upp utan flyttas automatiskt.

Hur lång är uppsägningstiden och hur länge måste man betala om man byter från enskild verksamhet till kommunal verksamhet?

Uppsägningsreglerna kan vara olika. Ta reda på vilka regler som gäller för den platsen som ditt barn lämnar.  

Vad har förskolan för öppettider?

Härryda kommuns förskolor har öppet de tider som vårdnadshavarna behöver för att sköta sitt arbete och/eller studier. Dock inte tidigare än klockan 06.00 eller senare än 18.30. Förskola på övrig tid erbjuds efter individuell prövning utifrån vad det finns för möjligheter. 
PlaceringsföreskrifterPDF

Kontakt

Therese Isacson, administratör
031-724 62 04
therese.isacson@harryda.se

Nathalie Backlund, administratör
031-724 62 08
nathalie.backlund@harryda.se

Niina Supperi, planeringsledare
niina.supperi@harryda.se

utbildning@harryda.se