Kontakt
Lyssna

Rötter och vingar - våra ledord

Rötter och vingar är ledorden för hur vi vill att barnen och eleverna ska vara rustade när de lämnar den kommunala för- och grundskolan. Rötter och vingar har vuxit fram genom samverkan med pedagoger, elever, vårdnadshavare och skolledare.

Stabila rötter och starka vingar

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden. Detta är vårt grundläggande uppdrag. Vi har valt att ta fram en symbol som ständigt påminner oss om detta viktiga arbete.

Vår verksamhet styrs av nationella och kommunala styrdokument. Genom vår helhetsidé Rötter och vingar bidrar vi till att utveckla ett gemensamt förhållningssätt till hur vi kan utföra det uppdraget.

Rötterna står för de värden som barnen och eleverna får med sig genom möten och relationer. Det är trygghet, social förmåga och självkänsla. Vingarna står för nyfikenheten, modet och viljan att upptäcka och lära sig nytt, att våga pröva nya idéer och tankar.

Vårt gemensamma förhållningssätt

För oss är det viktigt att våra värderingar och förhållningssätt är vägledande i alla våra verksamheter. Det försöker vi skapa och genom gemensamma kompetensutbildningar och lärande mellan pedagoger som möter barn och ungdomar i olika åldrar. På så vis bidrar vi till att våra verksamheter är trygga mötesplatser för barn, unga och föräldrar.

Att våga prova nya idéer

Det finns många områden där vi påverkas av idén om Rötter och vingar. I vårt arbete för hållbar utveckling strävar vi efter att både utgå från vårt eget lokalsamhälle och en större omvärld och att det är ett område där barn och elever ska våga prova nya idéer. Det handlar om att hitta lösningar på nya utmaningar.

Ett exempel är vårt nystartade återanvändningscenter, ÅterC som på lika delar handlar om delaktighet och miljömedvetenhet som kreativitet. Barnen utmanas till att testa nya idéer genom att utforska och skapa med återvunnet material som har skänkts av lokala företag.

Vi lär genom mångfald

Vi är en del av en globaliserad värld och det är både viktigt och naturligt att vi arbetar utifrån den mångfald som både finns inom kommunen och i kontakter med andra länder och kulturer. Det är ofta i relation till andra som vi kan lära känna oss själva och lära om vårt samhälle. Ett sätt är att arbeta med internationella projekt. Det kan väcka nyfikenhet, vilja och mod att pröva sina vingar, exempelvis genom att kommunicera på nya språk. Hela kommunen har dessutom en tydlig policy som säger att vi ska utveckla vår verksamhet genom att dra nytta av internationella kontakter.

Skapa miljöer för lärande

Ett lärande förutsätter en god lärmiljö. Vårt förhållningssätt är att vi ska skapa individuellt anpassade lärmiljöer. Det bygger på att vi skapar miljöer som är anpassade efter barnens ålder och utveckling och att vi bjuder in till att skapa delaktighet i lärandet. Där bidrar våra digitala verktyg till att skapa variation och lust i lärandet. Genom att följa forskning och utveckling ska vi fortsätta att skapa goda förutsättningar för kunskap och lärande.

Rötter och vingar är en levande helhetsidé som fortsätter att utvecklas. Har du idéer och synpunkter är du välkommen att höra av dig!

Kontakt

Marie Fremle,
verksamhetschef förskola och annan pedagogisk omsorg 
marie.fremle@harryda.se

Ann Nilsson-Mäki, verksamhetschef grundskola, grundsärskola och fritidshem
ann.nilsson-maki@harryda.se