Lyssna

Familjecentralen Hinden

Familjecentralen är en mötesplats för familjer, som väntar eller har barn i åldrarna 0 - 6 år. Här erbjuds olika kompetenser på ett enkelt sätt. Vi finns på HIndås Stationsväg 47, i samma hus som vårdcentralen. 

Vårt övergipande mål är att:

  • Främja god hälsa hos barn och föräldrar
  • Erbjuda en nära mötesplats för alla barn och föräldrar
  • Stärka det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna
  • Finna arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
  • Erbjuda lättillgängligt stöd
  • Fungera som ett kunskaps- och informationscentrum
  • Ge en mångsidig service genom att olika yrkesgrupper samarbetar

Vilka verksamheter finns


Kontakt

Lena Meijer, samordnarelena.meijer@harryda.se

Sara Friedrichsen, familjebehandlare
031-724 67 09
sara.friedichsen@harryda.se

Relaterad information

Vad tycker du om socialtjänsten på familjecentralerna i Härryda kommun?

Mer information om enkäten eller gå direkt in via QR-koden nedan.

QR-kod till enkät