Kontakt
Lyssna

Härryda minskar matsvinn

Härryda kommun arbetar sedan några år medvetet för att minska kommunens matsvinn. Det arbetet ger resultat. Idag finns en mycket större kunskap och medvetenhet bland våra anställda, många medarbetare känner ett stort engagemang och - framför allt - kommunens matsvinn har minskat betydligt. Är du nyfiken och vill veta hur vi har gjort? Här berättar vi.

Matsvinn är mat som människor slänger, men som vi hade kunnat äta, sälja och servera om den hade hanterats på ett smartare sätt. Härryda kommun startade 2015 ett treårigt projekt för att minska matsvinnet i kommunen. Projektet har gett så goda resultat att det nu har blivit ett permanent uppdrag.

Här startade vi 2014

2014 hade vi tagit reda på en hel del om Härryda kommuns offentliga måltider. Offentliga måltider är den mat som förskolebarn, skolelever och äldre på våra äldreboenden äter. Vi som arbetar inom måltidsservice sorterade allt matavfall från måltiderna. Det hjälpte oss att få en överblick.

I Härryda producerade vi drygt 1,5 miljoner offentliga måltider år 2014.

Det här upptäckte vi när vi sorterade matavfallet:

 • Av de 1,5 miljoner måltiderna som kommunen lagade genererades 202 000 kg matavfall.
 • 70 procent av matavfallet var matsvinn, alltså ungefär 140 000 kg.
 • 140 000 kg matsvinn motsvarar fler än 400 000 måltider.
 • Vi hade betalat drygt 4 miljoner kronor för råvarorna i det här matsvinnet, alltså det som kastades.

Vi kände att vi verkligen ville göra något åt det här.

Kortare presentation och fördjupning

Här presenterar vi vår väg till minskat matsvinn i en kortfattad webbversion. Är du intresserad av detaljerna? För dig håller vi just på att sammanställa en matigare (!) genomgång som snart kommer att finnas i en pdf i högerspalten. Den är på ungefär fem A4-sidor.

Projekt Minska matsvinnet

Härryda kommun startade 2015 ett treårigt projekt för att minska matsvinnet. Vi projektanställde en miljösamordnare som skulle leda arbetet med att minska matsvinnet i kommunens alla 52 kök.

Härryda kommun satte upp mål och delmål som följer Sveriges nationella mål.

 • Vi vill minska mängden matsvinn från offentliga måltider med 20 procent under perioden 2014-2020.
 • Vi vill minska matsvinnet med 50 procent fram till år 2030. 2030 hänger ihop med Förenta nationernas, FN:s, hållbarhetsmål som kallas ”Agenda 2030”.

Vi delade upp arbetet i tre huvudområden:

 1. Våra kök
 2. Våra gäster
 3. Vår övriga personal

Vi har arbetat konsekvent och uthålligt för att minska matsvinnet inom de tre områdena. (Du hittar mer om det i pdf:en här intill.) Vi jobbar för att uppnå en balans mellan hur mycket mat vi lagar till varje måltid och hur många som kommer och äter. 

Härrydas resultat av projektet att minska matsvinnet

 • 2014 utgjorde matsvinn 70 procent av kommunens matavfall. 2017 hade matsvinnet minskat till 55 procent av matavfallet. Det betyder att vi räddar motsvarande drygt 105 000 måltider från att hamna i matavfallskärlen. I pengar handlar det om drygt 1 miljon kronor.
 • Vi har ökat utsorteringen och återvinningen av brännbart avfall. Den effekten är direkt kopplad till att vi lägger mer fokus på frågan om matavfall.
 • Vi har minskat det brännbara avfallet med 26 procent jämfört med 2014.
 • Vi har fått ned kostnaderna för både råvaror och hantering av avfall.
 • Vi har idag ett större fokus på miljöfrågor rent allmänt.
 • Skolrestaurangen Backaskolan i Landvetter lagar mat på ”räddade råvaror” från våra leverantörer. Det kan vara råvaror med kort datum och grönsaker och frukt med stötskador – varor som annars skulle ha slängts.
 • Vårt tidsbegränsade projekt övergick vid årsskiftet 2017/2018 till ett permanent uppdrag. Projektledartjänsten har blivit en permanent tjänst som miljöutvecklare under måltidsservice.

Inspirerar och väcker nyfikenhet

I Härryda kommun vet idag fler mycket mer om problemet med matsvinn. Kunskapen finns hos fler av de anställda i kommunens kök, bland medarbetarna i våra andra verksamheter och bland våra gäster som kommer för att äta. Många känner dessutom ett stort engagemang och arbetar hårt för att minska matsvinnet ännu mer.

Fråga: Kan man jobba i det tysta och gneta på år efter år?
Svar: Ja, absolut!
Fråga: Är det kul att ibland få lite uppmärksamhet och uppskattning för det jobb man lägger ner?
Svar: Ja, absolut!

Här bjuder vi på lite inspiration:

Den 26 april 2018 vann våra medarbetare vid måltidsservice hållbarhetstävlingen Utmaningen.

I mars 2018 blev miljöutvecklaren Anna Löfgren Adén vid måltidsservice nominerad till priset Årets guldstjärna 2018. Prisutdelning 3 maj.

Vill du hitta till den här sidan snabbt och lätt? Använd kortadressen: harryda.se/minskamatsvinnet