Kontakt
Lyssna

Kvalitet i jämförelse - förskolor och familjedaghem

Kvalitet i jämförelse är en presentation över förskolorna och familjedaghemmen i Härryda kommun. Både fristående och kommunal verksamhet jämförs enligt ett antal kvalitetsindikatorer.

Härryda kommuns förskoleverksamhet styrs både av nationella och kommunala mål. De kommunala förskolorna och familjedaghemmen i Härryda kommun bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att verksamheten ska utvecklas. Utifrån läroplanens mål formulerar varje enhet egna mål för att främja utvecklingsarbetet på den egna enheten. Dessutom finns ett uppdrag att arbeta för att nå de kommunala målen.

Nationella mål

Skollagen kap 8 och kap 25länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läroplan för förskolanPDF

Kommunala mål - politiska inriktningsmål

1. Alla barn bemöts med respekt utifrån deras utveckling och behov.
2. Alla barn uppmärksammas och de med särskilda behov får pedagogsikt och socialt stöd

Inriktningsmålen som rör förskoleverksamheten är övergripande och anger ett önskvärt framtida tillstånd och har beslutats av kommunfullmäktige. Till varje inriktningsmål hör ett antal verksamhetsmål, som anger prioriteringar för verksamheten.
Politiska inriktningsmål och verksamhetsmål för förskoleverksamhetenPDF

Kvalitetsredovisning

Verksamheten i de kommunala förskolorna och familjedaghemmen följs årligen upp genom en kvalitetsredovisning. Du kan läsa mer om enhetens systematiska kvalitetsarbete på respektive enhets webbsida.

Brukarundersökning

Förskolor och familjedaghem deltar årligen i en kommungemensam enkät till vårdnadshavare. Här kan du ta del av resultatet för kommunen som helhet i 2016 års enkät.PDF Nedan kan du även läsa din respektive förskolas resultatrapport.