Kontakt
Lyssna

Kontaktuppgifter

Namn

Telefon

Maria Stendahl, förskolechef

031-724 86 54

Kök

031-724 85 63

Rubinen/Diamanten

031-724 85 66

Safiren/Smaragden

031- 724 85 68

Kristallen

031- 724 85 64

Pärlan

031-724 85 65