Kontakt
Lyssna

Salmereds förskola

Salmereds förskola ligger nära vackra naturområden omgivet av villor och mindre flerfamiljshus. Vi har fina ljusa lokaler och vi strävar efter att ha lärmiljöer som lockar fram kreativitet och fantasifulla lekar. I Mölnlycke finns våra kreativa resurscenter,
Tellus och återvinningscenter ÅterC.

Förskolan är organiserad i tre spår med två yngre, Kristallen och Pärlan, ett mellanspår Diamanten/Rubinen och ett äldrespår, Safiren/Smaragden.

Vår verksamhet är trygg, rolig och lärorik. Här bemöts varje barn utifrån sina behov och förutsättningar och deras intressen står i centrum. Vi skapar kreativa lärmiljöer där vi förundras tillsammans med barnen för att berika och utmana dem i deras lärande. Vi arbetar medvetet med det normkritiska förhållningssättet för att ge alla barn samma möjligheter. Under läsår 18/19 är vi med i ett Erasmus+ projekt kring normkritik, From majority to everyone. Där måltider och relationer är i fokus. Genom vårt dokumentationsverktyg, Pluttra blir barnens lärande och verksamhetens
innehåll väl synligt för alla.

Här arbetar engagerade pedagoger som inspirerar barnen till att upptäcka, lära och samspela med varandra. Som grund för verksamheten ligger läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016 PDFoch Härryda kommuns helhetsidé, Rötter och Vingar.

På Salmereds förskola har vi utevila, vilket innebär att alla yngre barn sover ute i egen vagn.

Vi hälsar alla barn och vårdnadshavare varmt välkomna till Salmereds förskola!

Kontakt

Maria Stendahl, rektor
031-724 86 54
maria.stendahl@harryda.se

Salmereds förskola
Brunnslyckevägen 2
438 35 Landvetter