Kontakt
Lyssna

Rullstenens kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Prioriterade mål ht17-vt18

I förskolan görs barnen delaktiga och får inflytande utifrån sin ålder och mognad.

Förskolan främjar barnens utveckling och lärande genom att använda olika arbetsformer och erbjuda barnet ett varierat innehåll.


Strategier som vi valt för att utveckla barnens möjlighet till delaktighet och inflytande är;

  • vi reflekterar kring hur vi kan tydliggöra för barnen vad som pågår och varför i verksamheten, för att kunna utöva inflytande och ta ansvar.
  • vi analyserar, reflekterar över och granskar kritiskt hur var och ens förhållningssätt påverkar barnens möjligheter att vara delaktiga i utformningen av verksamheten.
  • vi diskuterar hur vi kan utforma verksamheten så att barnen utvecklar förmågan och viljan att ta ansvar.
  • vi uppmuntrar barnens vilja till samarbete där de får möjlighet att lyssna på och respektera varandras åsikter.


Resultat som arbetet har givit är att pedagogerna nyttjar och förstår en gemensam metod som är en valtavla för barnen, det har i sin tur för med sig till alla barn att de har utvecklat sin förmåga att uttrycka sina val och att förhandla och argumentera för sitt val.

Strategier som vi har använt oss av i målet kring barnens utveckling och lärande är;

  • vi stimulerar barnens bygg- och konstruktionslekar och skapande med hjälp av olika typer av material och tekniker
  • vi erbjuder en miljö rik på varierat och formbart material samt redskap som inbjuder till att pröva, undersöka, experimentera, testa och förbättra


Resultaten ser olika ut på olika avdelningar beroende på vilka uttrycksformer som har presenterats. Alla har dock valt att arbeta med ovanstående strategier vilket har resulterat i att alla barn har utvecklat sin förmåga i att bygga och konstruera.

Vi vill fortsätta att utveckla verksamheten så att barnen får möjlighet att få uttrycka sig i ett mångfald av material. Vi vill också säkerställa i vår pedagogiska dokumentation villkoren för att barnen utvecklas och lär genom att synliggöra undervisningen, dvs pedagogens inverkan för barnens förändrade lärande.

Prioriterade mål ht18-vt19

I vår förskola utgör skapande och kommunikation med hjälp av olika material och uttrycksformer både innehåll och metod, i vår strävan att främja barns utveckling och lärande.

I vår förskola leder uppföljning, analys och dokumentation till att villkoren för barns utveckling och lärande förbättras.

Kontakt

Elisabeth Wallberg, förskolechef
031-724 82 55elisabeth.wallberg@harryda.se