Kontakt
Lyssna

Hagens förskola

Förskolan har sex avdelningar och är naturskönt belägen med gångavstånd till Gallhålans Naturreservat. Önnerödsskolan ligger nära och buss Röd Express stannar utanför. Hagens förskola startade sin verksamhet i augusti 2003.

Hagens förskola har tre enheter, Yngre enheten med barn i åldern ca 1-2 år, Mellan enheten med barn i åldern ca 3-4 år och Äldre enheten med barn i åldern ca 4-5 år. Vi arbetar åldersindelat. Det gör vi för att bättre kunna möta varje barn utifrån deras förutsättningar men också för att kunna utveckla en inre miljö som på bästa sätt möter en specifik åldersgrupp.

"Ett barn har hundra språk, men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen, den tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantaseriet, det inre och det yttre görs till varandras motsatser." Loris Malaguzzi.

Mål och arbetssätt

Förskoleplanen Lpfö-98/10 ligger som grund för vårt arbete. På förskolan arbetar vi Reggio Emilia-inspirerat. Det är en filosofi som ligger bakom de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien, där man strävar efter att låta barnen utveckla alla sina hundra språk. Man vill förena vetenskap, konst, fantasi, kropp och själ. Nyckelorden i det pedagogiska förhållningssätet är: upptäckarglädje, forskariver, nyfikenhet och förundran.

Personalen på förskolan ingår i olika samtalsgrupper. Målet med det är att vi hela tiden ska kunna föra vårt arbete med barnen framåt. Vårt styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan och diskrimineringslagen.

På Hagens förskola har vi ledord som grund för vårt arbete. Dessa är glädje, reflektion, utmaningar, möten, delaktighet, olikhet och lyssnande. Dessa ord kommer att genomsyra vårt temaarbete och olika projekt.