Kontakt
Lyssna

Gärdets förskola

Gärdets Förskola ligger i ett villaområde nära naturen i Rävlanda, mellan Göteborg och Borås. Hela förskolan, som består av tre avdelningar, har en profil som naturförskola.

Gärdets förskola arbetar för en god och hållbar miljö. Vi är Grön Flagg certifierade och detta märks genom vårt arbete med hållbar utveckling. Vi utnyttjar vår närhet naturen genom mycket utevistelse, där barnen får många rika upplevelser och kan experimentera och upptäcka sin omgivning.

Vi som arbetar på Gärdets förskola är lyhörda, närvarande och engagerade pedagoger. Vi strävar efter att ha utmanande och lustfyllda lärmiljöer, både ute och inne, som stimulerar barnens innovativa förmågor, såsom nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet.

Kontakt

Sofie Johansson, förskolechef
031-724 68 80
sofie.johansson@harryda.se

Gärdets Förskola
Gärdet 22-23
438 52 Rävlanda