Kontakt
Lyssna

Kontaktuppgifter


Namn

Telefon

Gullan Gustafsson, dagbarnvårdare
gullan.gustafsson@utb.harryda.se

073-699 67 30

Ingela Dijnér, dagbarnvårdare

ingela.dijner@utb.harryda.se


Gun-Britt Engström, dagbarnvårdare
gun-britt.engstrom@utb.harryda.se


Marie-Louise Krantz, dagbarnvårdare
marie-louise.krantz@utb.harryda.se


Bittan Kettunen Stenborg, dagbarnvårdare
britt-louise.kettunen.stenborg@utb.harryda.se


Kaisu Nevalainen, dagbarnvårdare
kaisu.nevalainen@utb.harryda.se


Margareta Köhlberg, dagbarnvårdare
margareta.kohlberg@utb.harryda.se


Irene Elmgren, dagbarnvårdare

irene.elmgren@utb.harryda.se
 

Kontakt

Agneta Mentor, rektor
031-724 65 27
agneta.mentor@harryda.se

Vill du besöka verksamheten?

Välkommen att kontakta
Gullan Gustafsson,
073-699 67 30

Relaterad information

Plan mot kränkande behandling
Externa länkar