Kontakt
Lyssna

Välkommen till familjedaghemmen i
Skogen övre och nedre

I Skogen övre och nedre är vi sammanlagt åtta dagbarnvårdare som bor och arbetar i ett lugnt och trivsamt område med närhet till natur, lekplatser, förskolor, skolor och kommunikation. Vi är uppdelade i två mindre grupper, med fyra dagbarnvårdare och för närvarande 19 respektive 18 barn, i vardera grupp.

Vår verksamhet är full av lek, lust och utmaningar i stimulerande miljöer, där barnen ges möjlighet, i samspel med kamrater och oss vuxna att utveckla goda sociala förmågor, språklig kompetens, nyfikenhet och förståelse för matematik och naturvetenskap, fantasi, kreativitet och god motorik.

Under året 2015 fokuserar vi på språket, då vi verkar för att främja varje barns språkutveckling och erbjuda en rik och språkutvecklande miljö.

Till vår hjälp arbetar vi med tema, då vi utgår från barnens intressen och erfarenheter. Vi tror på och tar tillvara barnens inneboende kompetenser och lust att lära. De har stort inflytande i sin vardag, då vi vet att barn utvecklas bäst i, för dem, meningsfulla sammanhang.

Vi värnar om utevistelser av alla slag, från lek på lekplatser, promenader i närmiljön till lek och aktiviteter i skog och natur, där vi har Knopp-, Knytte- och Mullegrupper i samarbete med Friluftsfrämjandetlänk till annan webbplats.

Barns hälsa och välbefinnande grundläggs i tidig ålder. Vi bidrar till detta genom att ge trygghet och servera hemlagad, varierad och näringsrik mat. Vi erbjuder möjlighet till rörelse dagligen, i den fria leken ute och ibland inne, i Högadalsskolans gymnastiksal. Gemenskap och glädje finns med dagligen, men även då vi firar egna och årliga traditioner tillsammans.

I vårt väl fungerande vikariesystem har alla barn en egen vikarie, dit barnet går i första hand, den dagen den egna dagbarnvårdare inte arbetar. Detta är väl förankrat hos barnen och vårdnadshavarna, vilka vi är mycket måna om att ha ett gott samarbete med.

I vår verksamhet använder vi digitala verktyg, som iPads och datorer och Pluttra, för att dokumentera barns lärande, som informationskanal och i det systematiska kvalitetsarbetet.

Frånvaroanmälan

Om dagbarnvårdaren blir sjuk eller inte arbetar av annan anledning, blir du naturligtvis meddelad om detta, då du och ditt barn är välkomna till en annan dagbarnvårdare i gruppen.

Likaså kontaktar du din dagbarnvårdare den dagen ditt barn stannar hemma, på grund av sjukdom eller annan orsak.

Kontakt

Agneta Mentor, rektor
031-724 65 67
agneta.mentor@harryda.se

Vill du besöka verksamheten?

Välkommen att kontakta
Gullan Gustafsson,
073-699 67 30