Kontakt
Lyssna

Rävlanda familjedaghem


Välkommen till naturfamiljedaghemmen i Rävlanda!

Hos oss tas barnen emot i lugn och trygg hemmiljö varje dag. I
den lilla gruppen i hemmet greppar vi vardagspedagogiken och inspirerar varje barn till ett lustfyllt lärande. Läroplanen är vägledande i tanke och handling hos oss.

Vi är ute i skog och mark

Vårt stora natur- och miljöintressee gör att vi vistas mycket i skog och mark. Vi vill skapa en miljömedvetenhet genom friluftsliv, lek och äventyr i vår natur där människan är en naturlig del av kretsloppet.

Barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom att vi vistas ute året om. De får uppleva med hela kroppen, öva sina sinnen och upptäcka sådant som finns i skogen, vid sjön och på ängen.

Målet är att få förståelse och kunskap om sambanden i naturen, därför att livet i naturen berikar oss som människor och ur genusperspektiv är det den bästa miljön, vilket främjar en hållbar livsstil. För att barnen ska få naturkänsla är det viktigt att de trivs och har roligt!

Måltiderna

I Rävlanda familjedaghem serverar vi hemlagad mat som vi tillsammans med barnen dukar fram, vilket är ett perfekt tillfälle att gripa vardagspedagogiken! Måltiderna är en stund för gemenskap och trevlig samvaro.

Digitala verktyg

I vår verksamhet använder vi digitala verktyg, som ipad, datorer och digitalkameror för barns lärande systematiskt dokumentation och information.

Aktiviteter ute och inne - lugn och ro - traditioner

I familjedaghemmen finns möjlighet till olika aktiviteter både ute och inne, men det finns också utrymme för stunder av reflektion, lugn och ro. Vi för traditioner vidare och har även skapat en del egna, dels inom de enskilda hemmen och dels gemensamma för verksamheten.

Barn i olika åldrar

I det enskilda familjedaghemmet vistas barnen i en liten barngrupp med barn i olika åldrar vilket ger en känsla av en syskongrupp. Den lilla gruppen minskar också risken för infektioner.

Vi vill genom genom vardagspedagogik, "hakapåpedagogik", planerad verksamhet, föräldrars önskemål och varje barns egna förutsättningar och behov, stärka barnen så att de blir trygga och självständiga, empatiska människor som även växer i sina sociala roller som individer.

Leken är en viktig del i familjedaghemmens vardag och barnen ska
ha roligt, känna glädje och värme när de prövar och utforskar världen
runtomkring sig.

Vikarier för familjedaghemmet

Vi har ett väl fungerande vikariesystem tack vare ett nära samarbete, vilket skapar trygghet för både barn och föräldrar.