Kontakt
Lyssna

Utvecklings- och stödenheten

Förskola och skola har samlat gemensamma resurser i en Utvecklings- och stödenhet. Enheten ska stödja, utvärdera och utmana utveckling i ett 1-16-årsperspektiv. Målet är att arbetet ska leda till en högre måluppfyllelse i verksamheterna.

Specialistkompetens

Utvecklings- och stödenheten erbjuder specialistkompetens för personalen som har hand om ditt barn inom förskola, annan pedagogisk verksamhet, grundskola och grundsärskola.

På Utvecklings- och stödenheten finns även personal som arbetar direkt med barn och elever som har behov av olika typer av stöd inom förskola, annan pedagogisk verksamhet, grundskola och grundsärskola.

Utvecklings- och stödenheten leds och samordnas av två enhetschefer.
Här finns:

  • specialpedagogisk och psykologisk kompetens,
  • verksamhetsutvecklare,
  • medicinskt ledningsansvarig skolsköterska,
  • administrativ personal.

Kontaktuppgifter till personal på Utvecklings- och stödenhetenPDF

Utvecklings- och stödenheten samverkar med förskolor och skolor i Härryda kommun där respektive rektor har det övergripande ansvaret för barn- och elevhälsoarbetet. Skolsköterskor, kuratorer och övriga specialpedagoger arbetar i de pedagogiska områdena och nås på respektive skola.

Kontakt

Annika Gry,         Verksamhetschef för    Utveckling och flerspråkighet                               031-724 63 37 annika.gry@harryda.se

Gunilla Cederberg,     Enhetschef för utvecklings- och stödenheten och verksamhetschef för den medicinska och psykologiska insatsen
031-724 67 17
gunilla.cederberg@harryda.se

Anders Uvebrant,     Enhetschef för utvecklings- och stödenheten                           031-724 67 42 anders.uvebrant@harryda.se

Anna Lindelöf,             Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska                                         031-724 67 19 anna.lindelof@harryda.se