Kontakt
Lyssna

Avgifter och regler

Avgiften beräknas i procent beroende på hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp och antalet placerade barn. Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Från 1 januari 2017 är maxbeloppet 45 390 kr. Avgiften betalas innevarande månad och betalas under 12 månader. Yngsta barnet räknas som barn nummer 1,

Avdrag för allmän förskola justeras
Barn har enligt skollagen rätt till allmän förskola om 525 timmar per år från och med höstterminen det år de fyller tre. Från 1 januari 2017 justerar Härryda kommun avdraget för att motsvara 525 timmar per år. Detta innebär en höjning av avgiften för barn 3-5 år, taxa 2 nedan.

TAXA 1. Förskoleverksamheten 1-2 år (förskola/familjedaghem)
Barn nr 1: 3% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 362 kr per månad
Barn nr 2: 2% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 908 kr per månad
Barn nr 3: 1% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 454 kr per månad
Barn nr 4: ingen avgift

TAXA 2. Förskoleverksamheten 3-5 år (förskola/familjedaghem)
Gäller från och med hösterminen det år barnet fyller 3 år.
Barn nr 1: 3% av hushållets inkomst reducerad med 26,5 % - dock högst 1001 kr/mån
Barn nr 2: 2% av hushållets inkomst reducerad med 26,5 % - dock högst 667 kr/mån
Barn nr 3: 1% av hushållets inkomst reducerad med 26,5 % - dock högst 334 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift

TAXA 3. Skolbarnomsorgen 6-9 år (fritidshem)
Barn nr 1: 2% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 908 kr per månad
Barn nr 2: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 454 kr per månad
Barn nr 3: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 454kr per månad
Barn nr 4: ingen avgift


 
Aktuellt schema och inkomstredovisning är underlaget till rätt avgift.
Här kan du ändra uppgifter om schema eller inkomstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Inger Brovall, administratör
031-724 62 08
inger.brovall@harryda.se

Mikaela Silke, administratör
031-724 62 02
mikaela.silke@harryda.se

Therese Isacson, administratör
031-724 62 04
therese.isacson@harryda.se

Niina Supperi, planeringsledare
031-724 62 01
niina.supperi@harryda.se

utbildning@harryda.se