Lyssna

Avgifter och regler

Maxtaxa

Härryda kommun använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i barnomsorgsavgift.

Avgiften beräknas i procent beroende på hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp och antalet placerade barn. Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Från 1 januari 2020 är maxbeloppet 49.280  kr. Avgiften betalas innevarande månad och betalas under 12 månader. Yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Avdrag för allmän förskola
Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola som innebär 525 timmar avgiftsfri förskola/familjedaghem om året.

TAXA 1. Förskoleverksamheten 1-2 år (förskola/familjedaghem)
Barn nr 1: 3% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1478 kr/ mån
Barn nr 2: 2% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 986 kr/mån
Barn nr 3: 1% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 493 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift

TAXA 2. Förskoleverksamheten 3-5 år (förskola/familjedaghem)
Gäller från och med hösterminen det år barnet fyller 3 år.
Barn nr 1: 3% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 1230 kr/mån
Barn nr 2: 2% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 820 kr/mån
Barn nr 3: 1% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 410 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift

TAXA 3. Skolbarnomsorgen 6-9 år (fritidshem)
Barn nr 1: 2% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 986 kr/mån
Barn nr 2: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 493 kr/mån
Barn nr 3: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 493 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift


 
Aktuellt schema och inkomstredovisning är underlaget till rätt avgift.
Här kan du ändra uppgifter om schema eller inkomstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster