Kontakt
Lyssna

Avgifter och regler

Maxtaxa

Härryda kommun använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i barnomsorgsavgift.

Avgiften beräknas i procent beroende på hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp och antalet placerade barn. Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Från 1 januari 2018 är maxbeloppet 46 080 kr. Avgiften betalas innevarande månad och betalas under 12 månader. Yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Avdrag för allmän förskola justeras
Barn har enligt skollagen rätt till allmän förskola om 525 timmar per år från och med höstterminen det år de fyller tre. Från 1 januari 2018 justerar Härryda kommun avdraget för att motsvara 525 timmar per år. Detta innebär en höjning av avgiften för barn 3-5 år, taxa 2 nedan.

TAXA 1. Förskoleverksamheten 1-2 år (förskola/familjedaghem)
Barn nr 1: 3% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 382 kr/ mån
Barn nr 2: 2% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 922 kr/mån
Barn nr 3: 1% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 461 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift

TAXA 2. Förskoleverksamheten 3-5 år (förskola/familjedaghem)
Gäller från och med hösterminen det år barnet fyller 3 år.
Barn nr 1: 3% av hushållets inkomst reducerad med 26,5 % - dock högst 1016 kr/mån
Barn nr 2: 2% av hushållets inkomst reducerad med 26,5 % - dock högst 678 kr/mån
Barn nr 3: 1% av hushållets inkomst reducerad med 26,5 % - dock högst 339 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift

TAXA 3. Skolbarnomsorgen 6-9 år (fritidshem)
Barn nr 1: 2% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 922 kr/mån
Barn nr 2: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 461 kr/mån
Barn nr 3: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 461 kr/mån
Barn nr 4: ingen avgift


 
Aktuellt schema och inkomstredovisning är underlaget till rätt avgift.
Här kan du ändra uppgifter om schema eller inkomstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Therese Isacson, administratör
031-724 62 04
therese.isacson@harryda.se

Nathalie Backlund, administratör
031-724 62 08
nathalie.backlund@harryda.se

Sara Jansson, administratör
031-724 62 02
sara.jansson@harryda.se

Niina Supperi, planeringsledare
niina.supperi@harryda.se

utbildning@harryda.se