Kontakt
Lyssna

Förskola och barnomsorg

sf

I Härryda kommun finns kommunala förskolor i samtliga geografiska områden. Familjedaghem, tidigare benämning dagmamma, finns i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda. I kommunen finns även fristående förskoleverksamhet som drivs i privat eller kooperativ regi med ekonomiskt stöd från kommunen. Se karta längst ner på sidan.

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden. Härryda kommuns förskolor och grundskolor arbetar därför tillsammans i ett 1-16-års perspektiv. Det innebär att verksamheterna arbetar tillsammans med fokus på läroplanens mål.
Rötter och vingar- Vår helhetsidé

Styrdokument

Härryda kommuns förskolor styrs både av nationella och kommunala mål. Målen ska genomsyra all verksamhet, från planering till uppföljning. De nationella målen uttrycks i läroplanen och de kommunala målen utgår från Härryda kommuns politiska inriktningsmål.

Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående förskolans huvudman (ägare) och förskolechef har huvudansvar för den dagliga verksamheten. Du kan läsa mer om förskolans mål, resultat och kvalitetsarbete på Kvalitet och utveckling.

Kommunala förskolor och pedagogisk omsorg samt fristående förskolor