Till innehållet

Ansök eller säg upp plats

Ditt barn kan tidigast börja förskola eller familjedaghem vid ett års ålder. Ansök senast fyra månader innan det datum du har behov av plats.

barnen leker på gården

Ansök om plats

Kommunen har som uppdrag att erbjuda en plats inom fyra månader från den dagen då du har ansökt om plats. Gör gärna din ansökan i god tid, men vi börjar räkna kötiden tidigast 180 dagar innan önskad placeringsstart.

Etjänst för ansökan om plats i förskola/familjedaghem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Placering

Härryda kommun strävar efter att erbjuda plats på ditt förstahandsval av förskola eller familjedaghem. Om det inte finns möjlighet att ge ditt barn plats på förstahandsvalet eller något av dina övriga val så kommer du få ett erbjudande om plats på närmaste förskola med lediga platser.

Om ditt barn inte får plats på förstahandsvalet så kan barnet stå kvar i kö. Barnet kan då få en plats på förstahandsvalet tidigast nästkommande hösttermin.

Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet. Pdf, 124.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Säg upp plats

Uppsägningstiden är 30 dagar. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte. Om du har delad avgift måste båda vårdnadshavarna säga upp platsen.

Om barnet ska byta till en annan kommunal förskola eller familjedaghem finns det ingen uppsägningstid och du behöver inte säga upp platsen.

Vanliga frågor och svar

Från och med ett års ålder kan barn som är folkbokförda i Härryda kommun erbjudas förskola eller familjedaghem. Omsorg erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.

  • Barn vars föräldrar är arbetsökande har rätt till 20 timmar omsorg i veckan
  • Barn vars förädrar är föräldralediga med ett annat barn har rätt till 15 timmar i veckan
  • Barn vars föräldrar är sjukskrivna får vistas på förskolan eller familjedaghemmet i samma utsträckning som innan du blev sjukskriven
  • Barn vars föräldrar har graviditetspenning får vistas på förskolan eller familjedaghemmet i samma utsträckning som innan du fick rätt till graviditetspenning.

Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda alla barn förskola under minst 525 timmar om året, så kallad allmän förskola. Det gäller oavsett vilken sysselsättning föräldrarna har. De 525 timmarna ska vara avgiftsfria.

Du kan ansöka om plats på förskola eller familjedaghem när som helst efter att barnet har fötts. Barnet kan dock inte få ett tidigare ködatum än 180 dagar före det datum du önskar att barnet ska börja på förskola/familjedaghem. Barnet ska ha fyllt ett år när barnet börjar på förskolan eller familjedaghemmet samt vara folkbokförd i kommunen.

Om du och ditt barn ska flytta till Härryda kommun kan du göra en ansökan om plats i förskola eller familjedaghem så snart du vet vilken adress och vilket datum som flytten sker. Barnet måste vara folkbokfört i Härryda kommun på det datum som barnet ska börja på förskolan eller familjedaghemmet.

Som boende i annan kommun kan plats erbjudas i förskola eller familjedaghem i mån av plats. Det är därför viktigt att du även gör en ansökan om plats i kommunen som barnet är folkbokförd.

Härryda kommun har inget avtal med Bollebygds kommun. Därför kan Härryda kommun i dagsläget inte erbjuda barn från Bollebygs kommun plats på förskola eller familjedaghem.

När du som vårdnadshavare har ansökt om plats i förskola eller familjedaghem ska kommunen erbjuda plats inom fyra månader eller på senare önskat placeringsdatum. Besked om vilken förskola eller familjedaghem som ditt barn får plats på meddelas senast en månad före placeringsstart. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska erbjudas förskola skyndsamt.

Då ett barn inte kan erbjudas plats på den förskola eller familjedaghem som vårdnadshavarna har önskat i första hand tas hänsyn till vårdnadshavarnas övriga önskemål. Om det inte finns plats på någon av de enheter som vårdnadshavarna har önskat erbjuds barnet plats på den närmaste förskolan där det finns lediga platser.

Ett barn kan stå kvar i kö till förstahandsvalet oavsett om
vårdnadshavarna tackar ja eller nej till ett erbjudande om placering på en annan förskola eller familjedaghem. Om du tackar ja till annan plats kan byte till förstahandsvalet ske tidigast i början av nästkommande hösttermin.

I augusti har barn som vill byta till sitt förstahandsval förtur över övriga köande barn med undantag från barn som har ett syskon på den aktuella enheten. 

Om du tackar nej till den förskola eller familjedaghem som angetts som förstahandsval så avslutas ansökan. Om barnet senare får ett nytt behov av plats så får du göra en ny ansökan.

Om du tackar nej till en plats som inte är förstahandsvalet kan du välja att stå kvar i kö till förstahandsvalet. Barnet kommer då åter erbjudas plats på någon förskola inom fyra månader.

Vi bjuder in till besök på våra förskolor eller familjedaghem där du kan träffa pedagoger, rektor samt titta runt i verksamhetens lokaler. Kontakta ansvarig rektor för den verksamhet du är intresserad av.

Syskonförtur innebär att om två barn har önskemål om plats vid samma förskola, ges i första hand platsen till det barn som redan har syskon på förskolan. Det barn som inte får platsen har fortfarande rätt till ett platserbjudande.

Ett barn som har plats på en kommunal förskola eller familjedaghem kan byta till en annan kommunal förskola eller familjedaghem i början av nästkommande hösttermin. För att barnet ska kunna byta förskola eller familjedaghem behöver du göra en ny ansökan. Det måste finnas lediga platser på den önskade förskolan för att ett byte ska kunna ske.

Om ett barn flyttar till en annan ort i kommunen kan barnet få byta förskola eller familjedaghem så snart det finns ledig plats på en förskola eller familjedaghem på den nya orten. Om ett barn behöver byta förskola eller familjedaghem på grund av flytt behöver du göra en ny ansökan.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-05