Kontakt
Lyssna

Försäkring

Alla elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde är försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Vad och vem försäkringen gäller för

Anmäl olycksfall