Kontakt
Lyssna

Bordercrossing

Under hösten 2019 landar världsutställningen Bordercrossing i Härryda kommun. Här får pedagoger möjlighet att utveckla sin kompetens för att leda ämnesövergripande undervisning som bygger på ett utforskande och kreativt arbetssätt inom naturvetenskap, digitalisering och estetik.

Bordercrossing är en utställning från Reggio Emilia i Italien som vänder sig till pedagoger i förskola och grundskola. Utställningen öppnar den 12 augusti i Tellus lokaler på Åvägen 1 i Mölnlycke.

Inspirerande och kompetensutvecklande för att utveckla kvalitet i undervisning

Bordercrossing kommer användas som inspiration och kompetensutveckling för alla pedagoger i förskola, förskoleklass, fritidshem och årskurs 1-3. Utställningen är en del i att vidareutveckla hur förskolan och skolan arbetar med undervisning med fokus på naturvetenskap, digitalisering, estetik och hållbar utveckling.

I utställningens ateljédel får besökarna prova på att använda digital teknik i en miljö där analoga och digitala uttryck möter naturen.

Världsutställning

Bordercrossing har tidigare visats på bland annat Museum of Modern Art (MoMA) i New York. I Sverige har utställningen tidigare visats i Haninge kommun, Södertälje kommun och Örebro kommun.

Vill du besöka Bordercrossing i Härryda kommun?

Utställningen är möjlig att boka för intresserade pedagoggrupper från verksamheter, såväl kommuner som fristående.

Vid intresse kontakta Siv Jirblom på 031-724 62 07 eller siv.jirblom@harryda.se för mer information.