Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
28 maj 2020

Vuxenutbildningens kursbesked

Har du sökt kurser i höst med start i augusti? Kursbeskeden börjar skickas ut i veckan efter midsommar.

Elever sitter vid datorn.