Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
18 januari 2019

Sveriges första tullspecialister tar examen i Mölnlycke

På fredag den 18 januari tar 20-talet tullspecialister examen från Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Tullspecialistutbildningen är en två-årig yrkeshögskoleutbildning och är den första av sitt slag i Sverige.

För drygt tre år sedan började ett antal företag i näringslivet tillsammans med Yrkeshögskolan i Mölnlycke (YHiM) att skapa Sveriges första tullspecialistutbildning. På fredag den 18 januari är det dags för 20-talet nya tullspecialister att ta examen från YHiM och bege sig ut på en arbetsmarknad som skriker efter utbildad personal. De studerande har fördjupat sig i allt från nationell och internationell tullagstiftningen, hur man praktiskt hanterar import- och exportfrågor till klassificering av varor och att avgöra produkters ursprung med mera.

Anders Nilsson är utbildningsledare för tullspecialistutbildning på YHiM och ser ett stort behov av utbildningen.

- Det råder stora pensionsavgångar såväl på Tullverket som inom näringslivet med anställda som kan tull. Även internationellt råder stor efterfrågan av tullspecialistkompetens inte minst med tanke på vad som händer i Storbritannien kring Brexit.

Det är tydligt att de nyutexaminerade är eftertraktade menar Anders Nilsson, som berättar att många av de nyutexaminerade tullspecialisterna redan hittat sin nästa arbetsgivare innan utbildningen är avslutad.

- Det är fantastiskt kul att se att flera av dem redan innan utbildningen är slut har fått jobb på bolag som Schenker, Geodis, Logent, Tullverket med flera.Tullspecialistutbildningen (Customs Compliance Specialist) startade januari 2017 och är en två-årig utbildning på halvfart och distans med deltagare från hela landet. Fram till 2020 utbildar YHiM ett 60-tal nya tullspecialister. Sedan hösten 2018 arrangeras utbildningen även på helfart.

Ett samarbete med näringslivet

För cirka tre år sedan väcktes tanken på att starta landets första mer omfattande utbildning inom tull. Initiativtagare till utbildningen var bland annat representanter från Tullkonsultbolagen Ecus och TullXperten som vittnade om ett stort behov av behörig tullkompetens. Även Tullverkets tidigare generaldirektör Therese Mattsson ansåg att utbildningen fyller ett viktigt behov för såväl Tullverket som för landets export-/importföretag.

Idag har utbildningen en aktiv ledningsgrupp som är engagerad i utbildningen med Tullchefer representerade från en rad olika företag. Företagen representerar olika branscher sp, producerande företag vilka både exporterar och importerar varor, speditionsföretag och tullkonsultbolag. Utbildningens ledningsgrupp består av tullchefer från bland annat Tullverket, Volvo AB, Volvo Cars, Schenker, DFDS, Geodis, Logent Customs, TullXperten, Ecus och Werks Advokater.

Kontakt

Anders Nilsson, utbildningsledare
0736 - 24 14 33
anders.nilsson1@harryda.se

Bild: Mostphotos bildbyrå