5 juli 2022

Studera i höst på Vuxenutbildningen

Från den 15 juli kan du söka till våra restplatser till höstens grundläggande och gymnasiala kurser.

Välkommen in med din ansökan!

Ansök här: https://harryda.alvis.se/hittakurser Länk till annan webbplats.

På Vuxenutbildningen får du läsa från och med hösten det år du fyller 20.
Du ska även vara skriven i kommunen. Är du under 20, men har gymnasie­examen eller studiebevis är du också välkommen. Svenska för invandrare kan du läsa från och med hösten det år du fyller 16.

Vuxenutbildningen ger vuxna möjlighet att komplettera tidigare utbildning efter egna behov, förutsättningar och intressen. Vuxenutbildningen är kompetensinriktad och undervisningen utgår från vuxnas erfarenheter av vardagslivet och samhället. Du får en utbildning som ger samma kompetens som i ungdomsskolan, men innehållet behöver inte vara exakt detsamma.

Undervisningen på Vuxenutbildningen är alltid kostnadsfri, du står endast för läromedelskostnader.