26 april 2022

Nu kan du söka höstens kurser på Vuxenutbildningen

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Kurserna är sökbara mellan den 26 april och den 14 juni.

På Vuxenutbildningen får du läsa från och med hösten det år du fyller 20.
Du ska även vara skriven i kommunen. Är du under 20, men har gymnasie­examen eller studiebevis är du också välkommen. Svenska för invandrare kan du läsa från och med hösten det år du fyller 16.

Vuxenutbildningen ger vuxna möjlighet att komplettera tidigare utbildning efter egna behov, förutsättningar och intressen. Vuxenutbildningen är kompetensinriktad och undervisningen utgår från vuxnas erfarenheter av vardagslivet och samhället. Du får en utbildning som ger samma kompetens som i ungdomsskolan, men innehållet behöver inte vara exakt detsamma.

Undervisningen på Vuxenutbildningen är alltid kostnadsfri, du står endast för läromedelskostnader.

Läs mer och ansök på https://harryda.alvis.se Länk till annan webbplats.

 

Kontakt vid frågor

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare

maria.arnesson@harryda.se