Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
5 april 2019
Lyssna

Vi söker tusen svar om Mölnlycke centrum

Vad är bäst med Mölnlycke centrum? Vilket utbud av handel, upplevelser, tjänster och service vill du ha? Just nu ringer vi till
1 000 Mölnlyckebor för att ta reda på mer.

Dina åsikter är värdefulla för oss som jobbar med att stärka Mölnlycke centrum nu och i framtiden. För att ta reda på vad Mölnlyckeborna tycker om sitt centrum genomför Härryda kommun tillsammans med fastighetsägarna och Mölnlycke centrumföreningen, en telefonundersökning bland medborgare mellan 18 och 84 år.

Undersökningsföretaget Origo group har fått uppdraget av oss att ringa upp 1 000 slumpvis utvalda personer bosatta i Mölnlycke och ställa frågor om centrum. Telefonundersökningen pågår i april.

Undersökningen är en fördjupning av stadsbyggnadsstudiens långisktiga plan för att stärka Mölnlycke som destination.
Du kan läsa mer om stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke härlänk till annan webbplats

Kontakt

Hanna Gahnström, platsutvecklare
hanna.gahnstrom@harryda.se