Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
22 november 2017
Lyssna

Vi gratulerar årets kulturpristagare och kulturstipendiat

Kommunstyrelsen har på sitt senaste möte, den 20 november, utsett årets kulturpris och kulturstipendiat.

Härryda kommuns kulturpris 2017 tilldelas Lars Danielsson som med utmärkt skicklighet och originalitet hanterar olika musikaliska uttryck och skapar enastående konst i såväl lokala sammanhang som på den internationella arenan.

Härryda kommuns kulturstipendium 2017 tilldelas Hampus Grunewald som stöd och uppmuntran till fortsatt utveckling av en kreativ och målinriktad ung begåvning inom musikområdet.

Kontakt

Margreth Tallvid, planeringsledare
031-724 64 32
margreth.tallvid@harryda.se