30 september 2021

Värdefulla träffar med föreningar om nytt föreningsstöd

Glada kompisar sitter på skateramp och pratar.

Bild: Anna Sigvardsson Högborg

Vid årsskiftet införs ett nytt regelverk för ekonomiskt stöd till ideella föreningar och folkbildningsorganisationer. Som en del av förberedelserna inför det nya stödsystemet bjuder föreningsservice in föreningsrepresentanter från alla intresserade föreningar.

Föreningsservice är den kommunala verksamhet som arbetar för att stödja, utveckla och förvalta kommunens föreningsliv. Föreningsservice förvaltar även det ekonomiska stödet som föreningar kan söka.

Efter årskiftet 2022 omstruktureras regelverket för ekonomiskt stöd till ideella föreningar och folkbildningsorganisationer. En del av förberedelserna inför att det nya stödsystemet införs vid årskiftet är att föreningsservice under hösten bjuder in och träffar föreningsrepresentater från alla intresserade föreningar.

– Vi ser träffarna som ett värdefullt sätt att informera om det nya stödet där vi samtidigt får en möjlighet att lyssna av föreningarnas behov och önskemål säger Marie Westergård, enhetschef för föreningsservice.

De över 100 planerade träffarna kommer ske med start i oktober och planeras pågå fram till årsskiftet då reglerna träder i kraft.

Läs mer

Stöd till ideella föreningar och folkbildning