Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
18 december 2019
Lyssna

Utdelning av priser och utmärkelser

Den 12 december hade Kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för året. Och likt tidigare år var det utdelning av priser och stipendier.

Efter att ha fått åtnjuta vacker Luciasång av elever från Wendelsbergs folkhögskola fick ledamöter och åhörare vara med om utdelningen av årets kulturpris, kulturstipendium och föreningsprofil. Kulturpriset togs emot av Vanja Holm, musiker och pedagog som bl a driver musikskolan Svängrummet i Pixbo. Erik Jordö Andreasson studerar på HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) med inriktning mot grafisk design och han blev mottagare av kulturstipendiet. Hans ambition är att i framtiden få arbeta med animation. Årets föreningsprofil blev Råda ridklubbs ungdomssektion, som på ett kreativt och ansvarstagande sätt stöttade klubben i samband med 2018 års stora sommartorka.

Priserna överlämnades av Gunnar Häggström, kommunfullmäktiges vice ordförande!

Nästa år kommer dessa priser att delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande, vilket gör att ansökningsperioden kommer att ligga redan i febr/mars.

Kommunens motivering till priserna:

Vanja Holm fick kulturpriset ”för mångsidighet och hög kvalitet i hennes musikskapande, samt för hennes insatser som inspiratör och förmedlare av musikpedagogiskt arbete bland såväl barn och unga som vuxna i kommunen”.

Erik Jordö Andreasson tilldelades kulturstipendiet ”som uppmuntran och stöd till fortsatt utveckling inom grafisk form och design, områden inom bildkonsten där han visat stor kreativitet och begåvning”.

Ungdomssektionen, Råda Ridklubb blev årets föreningsprofil med motiveringen: Klubben är ett utmärkt exempel på där barn och unga har stor delaktighet och inflytande. Ur den kris som kom efter torkan 2018 har ungdomssektionen gjort helt avgörande insatser som räddat föreningens fortlevnad.
Genom att involvera ungdomssektionen i föreningens arbete har Råda Ridklubb lyckats skapa en demokratisk grund som leder till gemenskap och sammanhållning samt till ett engagemang utöver det vanliga”.

Vanja Holm och Gunnar Häggström

Erik Jordö Andreasson och Gunnar Häggström

Kontakt

Margreth Tallvid, planeringsledare
margreth.tallvid@harryda.se