Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
23 september 2019
Lyssna

Tillgängligt, dynamiskt och relevant när Råda säteri utvecklas för framtiden

Foto: Anna Sigvardsson

Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningen för det påbörjade utvecklingsarbetet att stärka Råda säteri som besöksmål. Ledorden är tillgängligt, dynamiskt och relevant.

Byggnader renoveras, kaféverksamhet är igång och aktiviteter planeras och genomförs på Råda säteri. Men för att ha en tydlig, gemensam bas för samverkan och utveckling av området framåt, behövs ett politiskt förankrat inriktningsdokument. Nu är det på plats.

– Dokumentet ändrar inget av det vi redan satt igång, men slår fast att vi är på rätt väg, säger Martina Johansson, besöksnäringsutvecklare. Nu kan vi få fart på en del planer och aktiviteter som legat på is i väntan på beslutet.

Restaurang och fler verksamheter

Ett viktigt beslut är att mangårdsbyggnaden bör innehålla en restaurang, precis som den tidigare gjort. Byggnaden genomgår just nu en omfattande renovering, framför allt invändigt. Inför sommarsäsongen 2021 kommer Råda säteri kunna välkomna en ny krögare att öppna portarna till en restaurang i stora huset.

– Det är bara att konstatera att sådant här tar tid, säger Martina Johansson. Huset iordningsställs för att hålla lång tid framöver. I slutändan kommer det att gynna såväl hyresgäster som besökare. Exempelvis gör vi nu slag i saken och ger mangårdsbyggnaden sina balkongtrappor tillbaka på södra fasaden. De kommer att binda ihop huset med trädgården på ett fint sätt och göra byggnaden mer välkomnande.

Fram till 1930 hade mangårdsbyggnaden på Råda säteri trappor från balkongen ned mot trädgården. Arkivbild Härryda kommun.

Även östra flygeln renoveras, för att kunna hysa kommersiell verksamhet framöver.

”Råda säteri i juletid” kommer tillbaka

Fler aktiviteter på området är också viktigt, enligt den beslutade inriktningen. I samverkan med föreningar och företag på området ska Härryda kommun förstärka samordning och information kring öppna arrangemang på Råda säteri. Under hösten har föreningar på området en del evenemang på gång, och framåt vintern kommer julmarknaden ”Råda säteri i juletid” tillbaka.

Vision för Råda säteri:

Råda Säteri ska vara en levande och modern säterimiljö, kommuninvånarnas självklara mötesplats oavsett generation, bakgrund eller tid på året.

Läs hela inriktningsdokumentet:
Inriktning för utvecklingen av Råda säteri (pdf)PDF

Läs mer

Utveckling av Råda säteri

Kontakt

Martina Johansson
besöksnäringsutvecklare
martina.johansson@harryda.se