3 februari 2022

Storsatsning på föreningar

äldre kvinna som går tipspromenad, ung flicka i rullstol som spelar innebandy, ungdomar som sjunger i kör

Härryda kommun skjuter till 5 miljoner kronor extra till föreningslivet. Pengarna är tänkta att stödja föreningarnas återstart efter coronapandemin.

– I ett läge där föreningslivet under nästan två års tid varit både ekonomiskt och aktivitetsmässigt nedtryckt menar vi att en ordentlig injektion till föreningarna är ett bra sätt att öka både valfrihet och livskvalitet för alla medborgare i kommunen, säger Maria Kornevik Jakobsson (C) som är ordförande i välfärdsnämnden.

En förening kommer att kunna söka mellan 5 000 och 150 000 kronor i återstartsbidrag. Tanken är att pengarna ska gå till föreningar som har planer på att återstarta eller utveckla sin verksamhet efter pandemin eller har lidit ekonomisk skada av pandemin. För att vara aktuell för bidraget ska föreningen vara berättigad till det ordinarie föreningsstödet.

Hoppas på fler föreningsaktiva

– Vi hoppas att betydligt fler kommer att vara föreningsaktiva efter COVID-19 än före. Satsningen ligger också helt i linje med den omstöpning vi gjort av det permanenta stödet till föreningarna. Där premierar vi just aktiviteter, speciellt för unga, äldre och individer med funktionsvariationer, säger Maria Kornevik Jakobsson.

5 miljoner är en i sammanhanget ansenlig summa pengar. Som jämförelse så är hela det ordinarie stödet som föreningar kan söka på 4,2 miljoner kronor.

Bidraget betalas ut under våren

Föreningar kan söka bidrag till evenemang och marknadsföring men också till investeringar som till exempel digital infrastruktur eller annan utrustning. Tanken är att pengarna ska betalas ut under våren.

Ansökan är öppen fram till den 31 mars och görs på harryda.se/aterstart Öppnas i nytt fönster. där du också kan läsa mer om kriterierna för de olika bidragsformerna.

Kontakt

Föreningsservice
031-724 61 00 Länk till annan webbplats. (kontaktcenter)
aterstart@harryda.se