Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
11 maj 2017
Lyssna

Nya konstverk på plats i Landvetter

Vad var det där? En ny färgrik bildupplevelse möter nu alla trafikanter som tar sig vägarna in till Landvetters centrum. Konstnären Fredrik Norén har under ett par vårdagar varit i Landvetter och monterat sina konstverk – Unreal Estate och Around. Konstverken har sina platser i trafikmiljöerna dels vid infarten till Landvetters centrum och dels i rondellen i Härkeshultsvägens början.

För snart två år sedan inbjöds Fredrik Norén av kommunen att skissa på ett förslag till konstnärlig gestaltning av entrén in till det snabbt växande Landvetters centrum. De första etapperna i utvecklingen av centrum är redan klara med nya parkytor, ett kulturhus, ett resecentrum, en motorvägshållplats och ett nytt flerbostadshus med butiker och bostäder. Bebyggelsen i centrum blir mer stadsmässig än tidigare bebyggelse i såväl skala som struktur. Som i en attraktiv modern miljö satsas det också här på konst av det offentliga rummet. 

Fredrik arbetar till vardags med utställningar och offentlig konst. Han hämtar bruksobjekt från närmiljön som han decimerar till enbart form i syfte att avgöra vilka funktioner som tillkommer när de ursprungliga funktionerna elimineras och han lyfter fram skönheten i vardagliga objekt på ett nytt sätt.

Tvådelat konstverk

I verket Unreal Estate har Fredrik valt att utnyttja den 30 meter långa bullervallen som löper från den stora rondellen vid Landvetterinfarten bort mot pendelparkeringarna längs Härrydavägen som scen för sin konst. Längs denna yta har han valt att placera 23 dörrar i rad, målade i 6 olika kulörer och nyanser. Hans grundidé har varit att skapa upplevelsen av ett hus som tillfälligt lyfts bort och kvar blir endast dörrarna.

– I denna manöver vill jag samtidigt, med dörrarna som grundmaterial, skapa en abstrakt målning i monumentalformat, berättar Fredrik. På så sätt handlar det om en skulptural gestaltning som till lika delar handlar om avsaknaden av något, som någots faktiska närvaro. 

På håll upplevs verket som just en abstrakt målning med en genomarbetad färgskala. De öppna dörrarna skapar också en rytm i verket, där hålrummen ger grupperingar av olika färgkombinationer.

I den andra delen av verket, den som Fredrik valt att kalla Around är platsen den mindre rondellen vid Härkeshultsvägens början. Här har han utgått ifrån formen av två vanligt förekommande trästolar centralt placerade med ryggarna mot varandra. Men dessa stolar har han gjort med en vridning åt höger och får på så vis en ny form, som ger sken av att stolarnas formförändring orsakats av bilisternas fart. Stolarna är målade i en röd nyans som också återfinns i det andra verket. 

Trafikområdet knyts således samman av både färgvalet och just användandet av skulptur förankrat i vardagliga bruksobjekt. Det ger dörrarna utan hus och de svängda stolarna i en trafikmiljö ett visuellt verk som förändrar sig med farten hos de förbipasserande bilarna.  

Vill väcka tankar

– Förhoppningen är att upplevelsen efteråt, när verket passerats och insikten sjunkit in, handlar om just undran över vad det är man egentligen sett. Jag utgår här samtidigt från att väldigt få kommer att ha sett något liknande tidigare. Dörrar förekommer anmärkningsvärt sällan i grupper om 23 och än mer sällan utan tillhörande hus, sammanfattar Fredrik sitt konstverk.

Och dörrarna har väckt uppmärksamhet, förundran och i vissa fall en del ilskna kommentarer. Ska kommunen verkligen hålla på med offentlig konst?

- Vi har en lång och stolt tradition av att arbeta med och förvalta den offentliga konsten i kommunen, säger kulturchef Joakim Albrektson. Den ska vara tillgänglig för så många som möjlig och det är ett av de viktigaste skälen till att vi har konstverk på våra skolor och förskolor, i rondeller och till och med nere i Mölndalsån. Vi vet att väldigt många uppskattar den och vi har ett gott rykte även utanför kommunen när det gäller att satsa på offentlig konst.

Men han är också fullt medveten om att alla inte gillar allt.
- Vad någon tycker är fantastiskt tycker någon annan är obegripligt. Och vi har stor respekt för att olika åsikter framförs. Konsten väcker frågor och tankar, testar gränser och utmanar, det är en del av dess roll. Det finns också en tidsaspekt som inte ska underskattas. Ta nämnda konstverk i Mölndalsån som gav upphov till en känslosam debatt i samband med uppförandet. Nu är det en självklar del av centrala Mölnlycke. Men vi både önskar och strävar efter att samtala och samverka med såväl kommuninvånare som alla andra som berörs av vårt arbete med den offentliga konsten, det är en viktig och avgörande del av vår verksamhet.

Joakim Albrektson ser fram emot fler samtal om konsten.
- Vi kommer att återkomma med våra tankar kring dessa frågor, inte minst om hur vi kan utveckla en gemensam plats för fortsatta samtal. Till dess, ta en tur runt i kommunen och titta på all konst och använd gärna den karta som vi tagit fram för ändamålet, jag är säker på att det finns något för alla!  

Vad är grejen med samtidskonst? Kultur i Väst har tagit fram en skrift:
Vad är grejen med samtidskonst?länk till annan webbplats

Kontakt

Joakim Albrektson, kulturchef
joakim.albrektson@harryda.se
031- 724 61 00