26 augusti 2021

Nya hallar ger föreningar utrymme att växa

Gymnaster fångade mitt i ett hopp från trampolin..

Gymnaster i den nya hallen för truppgymnastik.

Härryda kommuns nya hallar för trampolin och truppgymnastik är nu klara. Lokalerna är bland de mest moderna i sitt slag och resultatet av ett tätt samarbete mellan kommun, föreningsaktiva och näringsliv. Den 1 september startar verksamheten i hallarna, som kommer nyttjas av flera hundra idrottande barn och ungdomar varje vecka.

De nya idrottshallarna ryms innanför väggarna på tegelbyggnaderna i Mölnlycke fabriker och syns alltså inte utifrån. Men invändigt finns nu två helt nya och toppmoderna hallar, särskilt utformade för truppgymnastik och trampolin. Tillsammans med Pixbo Gymnastikförening och trampolinsektionen Sacro (Sjövallas acrobater) inom Sjövalla Frisksportklubb, har Härryda kommun arbetat i flera år med hallarnas placering och utformning. Takhöjd, golvmaterial, väggfärg och fasta inventarier är anpassade för gymnasternas och akrobaternas behov – bland annat finns nedsänkta skumgropar och trampoliner i bägge hallar. När de nu står klara skapar de nya idrottshallarna förutsättningar för föreningarna att utveckla sin verksamhet.

– Vi är stolta och glada över det här samarbetet och över att två fina hallar nu står klara att ta emot de många idrottsutövare som väntat på det här, säger Maria Hamrehjelm, fastighetschef i Härryda kommun.

Ett nav för idrott

Redan 2016 inleddes arbetet med att hitta en plats för och börja utformningen av gymnastik- och trampolinhallarna. 2019 hörde Mölnlycke fabrikers ägare Wallenstam av sig och erbjöd möjligheten för kommunen att låta bygga hallarna inuti fabriksbyggnaderna. Byggnationen av hallarna har sedan kunnat samordnas med tillkomsten av nya Wallenstam arena, som stod klar i början av sommaren. Ihop med Mölnlycke idrottshall och Mölnlycke IP på andra sidan Massetjärn, utgör nu de nya hallarna och arenan ett nav för några av kommunens största idrottsföreningar.

– Med arenan och de nya idrottshallarna höjer vi statusen för idrott och föreningsliv i Härryda kommun, menar Maria Hamrehjelm. Fler får möjlighet att bli aktiva – både här och i de hallar som vi nu frigör tid i, tack vare de nya lokalerna.

Förväntansfulla hyresgäster

De nya gymnastik- och trampolinhallarnas hyresgäster är förväntansfulla inför möjligheterna som de nya lokalerna ger.

– Det är så roligt, uttrycker Lena Brive, föreningsutvecklare i Pixbo GF. Vi har jobbat med utvecklingen av hallen sedan 2016 – och nu är den på plats! Det här innebär att vi kan skapa en roligare verksamhet och bättre träning. Med fler ungdomar som tycker att det är kul längre upp i åldrarna, kommer vi att kunna få fler ungdomsledare och släppa in fler barn i föreningen.

Även Paula Nordöen, sektionsledare i Sjövalla FK – Sacro, ser att den nya trampolinhallen har en direkt verkan på antalet aktiva medlemmar i föreningen:

– Inför hösten har vi kunnat tredubbla antalet deltagare. Med en bra hall, där vi slipper montera upp och ned alla trampoliner, vågar fler föräldrar ta på sig ledarrollen, berättar Paula Nordöen. Fler unga får möjligheten att bli aktiva – och vi kan se framåt och fundera på vidareutveckling av verksamheten.

Stor sal med gymnastikutrustning och högt i tak.

Högt i tak och färggradering på väggen i en av de nya idrottshallarna.

Fakta – nya hallar för trampolin och truppgymnastik:

  • Trampolinhallen är 593 kvadratmeter.
  • Hallen för truppgymnastik är 1341 kvadratmeter.
  • Härryda kommun äger och förvaltar idrottshallarna, som hyrs ut till Sacro/Sjövalla FK respektive Pixbo GF. Även Hindås gymnastikförening kommer att ha tider i hallen för truppgymnastik.
  • Hyresgästerna har tillgång till gemensamma utrymmen, bland annat omklädningsrum och ett pentry som kan fungera som medlemsfik.

Hallar för trampolin och truppgymnastik

Kontakt

Maria Hamrehjelm, fastighetschef
maria.hamrehjelm@harryda.se
031-724 64 58

Susanna Eskilsson Juhlin, verksamhetschef kultur och fritid
susanna.eskilsson.juhlin@harryda.se
031-724 64 34