Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
23 april 2019
Lyssna

Nu våras det på Råda säteri

Foto: Anna Sigvardsson

Härryda kommun utvecklar Råda säteri för att göra den historiska och natursköna platsen mer känd och använd av framför allt kommuninvånarna. I närtid blir det fler aktiviteter och ett nyöppnat kafé.

Kommunens planer för Råda säteri är under bearbetning. Samtidigt händer det saker även inom den närmsta tiden. Sommaren bjuder på ett par nya arrangemang och i dagarna blev upphandlingen av kaféansvarig för de kommande åren klar. Det blir Jesper Kårlen med bolaget Karwine and Lucas AB som från och med i sommar kommer att driva kaféverksamheten på Råda säteri i Mölnlycke.

– Kaféet är en bärande del för Råda säteri som utflyktsmål. Nu har vi äntligen en långsiktig lösning på plats, säger Martina Johansson, projektledare för Råda säteri. Kommunens måltidsservice har skött kaféet med den äran under det gångna året, men nu kan vi blicka framåt och få fart på utvecklingen av Råda säteri som mötesplats!

Jag ser fram emot att bli en del av teamet på Råda säteri, säger Jesper Kårlen. Det är en plats med själ och med så många möjligheter att utveckla. Mitt område blir ju kaféet, men det roliga blir att se vad vi kan hitta på tillsammans.

Råda säteri som lokalt utflyktsmål

2017 beslutade Härryda kommun att det var dags att ta ett samlat grepp om utvecklingen av Råda säteri, för att framför allt fler kommuninvånare ska känna till och besöka det uppskattade området med dess byggnader. Sedan 2018 har kommunen tagit tillbaka förvaltning och drift av hela fastigheten. Planen är att utveckla Råda säteri som lokalt utflyktsmål och rekreationsområde. Områdets styrkor – dess historia, läge, trädgård och möjligheter till naturupplevelser – ska värnas och förstärkas. Samtidigt ska områdets svagheter – exempelvis otydlighet kring var du får vistas och vad du kan göra på olika platser – tas om hand, genom exempelvis bättre skyltning. Aktiviteter och arrangemang kring mat, kultur och hälsa ska bli fler. Visionen är ett levande Råda säteri, året om.

Följ utvecklingen på harryda.se/radasateri

Läs mer:
Nu utvecklar vi Råda säteri (maj 2018)länk till annan webbplats
Nu startar upphandlingen av Råda säteris kaféverksamhet (februari 2019)länk till annan webbplats

Kontakt

Martina Johansson
projektledare Råda säteri
070-767 68 55länk till annan webbplats
martina.johansson@harryda.se