17 maj 2021
Lyssna

Mystiska väsen på Råda Säteri

Fantasifigur formad av ståltråd, hängande i vårgrönskande träd.

Hustomtar, älvor, troll och småfolk flyttar snart in i parken på Råda Säteri. De är skapade av elever i årskurs 6 på Ekdalaskolan och ingår i utställningen ”Ett himla väsen – en utställning som både syns och hörs”.

Den 24 maj till 7 juni finns nästan 30 olika sagoväsen utställda på Råda Säteri. Men det blir inga podier eller glasmontrar, utan figurerna gömmer sig i murar och bland buskar i parken. Varje väsen har en tillhörande berättelse och även en ljudillustration, som besökaren kan ta del av genom sin mobiltelefon.

Ulrika Jonsson är slöjdlärare på Ekdalaskolan och initiativtagare till utställningen:

– Eleverna har skapat utställningen i ämnena slöjd, svenska och musik. Inspirationen är hämtad från nordisk folktro, som eleverna just nu läser om i svenskan, och från den magiska naturen runtomkring Råda Säteri.

En utställning som både syns och hörs

I slöjden har eleverna skapat ett väsen i exempelvis trä, lera eller stål. I svenskan har de skrivit små berättelser eller fakta om dessa tomtar, troll, älvor och småfolk. Sedan har musikeleverna skapat en vinjett eller ett ljud för varje figur. Intill varje figur eller väsen finns en QR-kod som du scannar med din mobiltelefon för att få upp tillhörande text och ljud. Texten finns även inläst att lyssna till.

–Det ska bli riktigt fint att se elevernas verk ställas ut på Råda Säteri, i den miljö som varit deras inspiration under skapandet, säger Ulrika Jonsson. Jag tror att den här utställningen kommer att locka både stora och små!

Besöksinformation

Utställningen Ett himla väsen pågår 24 maj-7 juni. Utställningen är utomhus och därmed tillgänglig dygnet runt. Fritt inträde.
Välkommen om du känner dig helt frisk. Tänk på att hålla avstånd.

Om utställningen på Råda Säteris webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om utställningen

Ulrika Jonsson, slöjdlärare Ekdalaskolan
ulrika.jonsson@harryda.se
031-724 61 92

Frågor om Råda Säteri

Martina Johansson, besöksnäringsutvecklare
martina.johansson@harryda.se
031-724 87 75