12 februari 2020
Lyssna

Hur mår vi i Härryda kommun?

Är du en av 900 invånare i Härryda kommun som har fått enkäten ”Hälsa på lika villkor” i brevlådan? Då är du utvald att delta i årets folkhälsoenkät! Dina svar är viktiga för att vi tillsammans med Västra Götalandsregionen ska kunna erbjuda dig service och insatser som bidrar till ett gott liv.

Svaren hjälper oss att prioritera och planera

Genom enkäten får vi en bild av hur kommunens invånare mår och hur hälsoläget förändras över tid. ​Ditt svar ger oss underlag för planering av exempelvis samhällsbyggnad, fritids- och kulturutbud eller insatser inom socialtjänst. ​Svaren bidrar också till hur regionen ska planera för en hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet och god kvalitet. Så din medverkan är viktig!

Scandinav photos

Möjlighet till ett aktivt liv är viktigt för hälsan. Foto: Scandinav photos

Vi vill följa hälsoutvecklingen över tid

Enkäten ”Hälsa på lika villkor” genomförs i Västra Götaland för fjortonde gången, för att ta reda på hur människorna här mår och lever. Resultatet visar också på om det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor, utifrån exempelvis ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller bostadsort.

– Med hjälp av resultatet från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och bättre hälsa hos våra invånare, därför är det viktigt att du som får enkäten svarar på den, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Är du nyfiken på resultaten från tidigare år eller vill fylla i din enkät digitalt? All information om enkäten och resultat från tidigare års undersökningar hittar du via www.vgregion.se/folkhalsoenkatenlänk till annan webbplats.

Kontakt

Ulrika Aebeloe
utvecklingsledare folkhälsa
031-724 61 27länk till annan webbplats
ulrika.aebeloe@harryda.se