11 augusti 2020
Lyssna

Hur har pandemin påverkat ditt friluftsliv? Svara på enkät

Under coronapandemin vill universitet och region ta reda på om om och hur regioninvånarna förändrat sina aktiviteter utomhus. Enkäten genomförs fram till slutet av oktober 2020.

Enkäten innehåller en karta där du får rita eller pricka in de naturområden du använder och svara på frågor om den specifika platsen.
I enkäten finns även allmänna frågor kring hur coronapandemin påverkar ditt friluftsliv och hur du vistas i naturen under sommaren och hösten 2020.

Länk till enkätenlänk till annan webbplats

Enkäten pågår fram till den 31 oktober 2020. Det är Göteborgs universitet och Göteborgsregionen (GR) som genomför undersökningen inom ramen för det miljöstratgeiska forskningsprogrammet Mistra Sport and Outdoorslänk till annan webbplats.

Motion och friluftsaktiviteter i Härryda