Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
4 oktober 2016
Lyssna

Hejdå alkoholskador!

”Nej, nej, nej” står det på den tygkasse som i dagarna skickas ut till 20-åringar i Västra Götaland. De 3 000 påsarna är en del av kampanjen ”Hejdå alkoholskador” som syftar till att få unga vuxna att låta bli att bjuda eller köpa ut alkohol till minderåriga.

Härryda är en av de 44 kommuner i Västra Götalands län som deltar i kampanjen ”Hejdå alkoholskador”. Kampanjen handlar dels om att informera unga vuxna mellan 20-25 år om skador och annat tråkigt som kan hända unga som dricker alkohol och dels om vanliga myter kring unga och alkohol. Förutom utskick till 20-åringar består kampanjen av animerade filmer som sprids via sociala medier.

CAN:s drogvaneundersökning bland skolelever i årskurs 9 i Västra Götaland visar att närmare var tredje elev som dricker alkohol får tag på den från sin partner, kompis eller kompisens syskon. Utmärkande för Västra Götaland är att lika många uppger att de fått alkohol av en annan vuxen langare som köpt ut. Det är högt i jämförelse med de andra storstadslänen.

- Efter de senaste årens hårda arbete har vi fått fler föräldrar att inte köpa ut till sina barn. Nu behövs krafttag för att nå de unga vuxna som köper ut. De flesta som bjuder eller köper ut alkohol till yngre tänker inte på riskerna och därför tror jag på att vi med gemensamma krafter i länet måste informera målgruppen unga vuxna om vilka risker och skador de kan utsätta minderåriga för när de köper ut alkohol, säger Pia Essunger, drogförebyggande samordnare i Härryda kommun.

FAKTA
Kampanjen ”Hejdå alkoholskador” bedrivs av Länsstyrelserna i Västra Götaland, Stockholm och Skåne tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Kampanjen handlar dels om skador och annat tråkigt som kan hända unga som dricker alkohol och dels om vanliga myter kring unga och alkohol. Förutom utskick till 20-åringar i storstadslänen består kampanjen av animerade filmer som sprids via sociala medier.

Kontakt

Pia Essunger, drogförebyggande samordnare, pia.essunger@harryda.se, 031-724 84 15