4 februari 2021
Lyssna

Gymnasieungdomar ska få idrotta och utöva kultur

Nu öppnar Folkhälsomyndigheten upp för att även ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus.

Fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, och för folkhälsan på sikt. Det ska därför vara möjligt för barn och ungdomar att utöva fritidsaktiviteter trots pandemin, meddelar regeringen och Folkhälsomyndigheten på torsdagen.
Verksamheter för gymnasieungdomar liksom verksamhet för yngre barn undantas därför från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet som drivs av kommuner stängda.

Verksamheter som kan öppna

Barn- och ungdomsverksamhet kan återupptas i kommunens idrottshallar, ishall samt övriga bokningsbara lokaler i exempelvis kulturhusen för de som är födda 2002 eller senare samt utövare som ägnar sig åt yrkesmässig idrott. Varje enskild förening, ledare och aktiv har som ansvar att att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning följs.

Under förutsättning att verksamhet bedrivs smittsäkert och med anpassningar kan verksamhet även bedrivas, för nämnda åldersgrupp, inom kulturskola, i kulturhus och öppen fritidsverksamhet. Information skickas ut från respektive verksamhet till de som berörs. Ändringen gäller från den 8 februari 2021.

Fortsatt stängt för vuxna

Idrottshallar, ishall och kulturhus kommer, enligt tidigare rekommendationer, fortsatt vara stängda för vuxna och ungdomar födda 2001 och tidigare.
Redan den 22 januari gjordes undantag för yngre barn, vilket nu utökas till att även gälla gymnasieungdomar.

Ordförandebeslut

Formellt beslut om förlängd stängning av vissa verksamheter inom kultur och fritid, samt att göra undantag för barn och unga födda 2002 och yngre fattas som ordförandebeslut av välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C).

Folkhälsomyndigheten - Organiserade idrottsaktiviteter möjliggörs även för gymnasieungdomarlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten - Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19länk till annan webbplats

Kontakt

Susanna Eskilsson Juhlin, verksamhetschef kultur och fritid
susanna.eskilsson.juhlin@harryda.se